xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลประชุมจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” ประชุมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” ตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย งานมีวันที่ 16 ส.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ “สมเด็จพระบรมฯ” ทรงจักรยานนำจากพระราชวังดุสิต-ราบ 11 เชิญประชาชนใส่เสื้อฟ้าร่วมกิจกรรม

วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” กิจกรรมตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศตามเส้นทางที่กำหนด โดยเส้นทางส่วนกลางจะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตไปกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีม ข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดในเวลาเดียวกันนี้

โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถติดตามรายละเอียด และ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom.com เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคมนี้ จากนั้นนำเลขลงทะเบียนไปรับเสื้อและเข็มกลัดที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของโดยพระราชทานจากทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเสื้อยืดสำหรับขี่จักรยานสีฟ้า 9 หมื่นตัว น้ำดื่ม 5 แสนขวด เข็ดกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้ในวันที่ 25-26 กรกฎาคมที่สนามกีฬากองทัพบก ส่วนในต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดในวันที่ 12 สิงหาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...