xs
xsm
sm
md
lg

คสช. จะไปทางไหน นรกซ้ำซาก 18 ฉบับ 82 ปี หรือธรรมาธิปไตย

เผยแพร่:   โดย: ดร.ป. เพชรอริยะ

ขณะนี้ เผด็จการรัฐธรรมนูญล้มไปแล้วโดย คสช.ประกาศยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 50 ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำตักเตือนไว้แล้วว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ผิด และจะถูกรัฐประหาร เพราะมันเป็นระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ

ส่วนระบอบเผด็จการจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหรือไม่ หรือจะตายอย่างสนิทสูญสิ้นจากแผ่นดินไทย

มันจะฟื้นขึ้นมาอีก เพราะ คสช.ทำผิด ทักษิณ นักการเมืองจะได้เฮกันอีก หรือมันจะตายอย่างสนิท เพราะ คสช.สร้างระบอบประชาธิปไตยได้ถูกต้อง

หาก คสช.เริ่มต้นด้วยการเชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสนอนโยบาย (Policy) สถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญก็จะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ไม่มีโอกาสได้กลับคืนมาอีก ระบอบทักษิณก็ไม่มีโอกาสได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก

แต่ ถ้า คสช.มืดบอด ถือแนวทางคณะราษฎร ถือแนวทางของนักการเมือง โดยเชิญนักวิชาการตั้งคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญการปกครองชั่วคราวหรือร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญอีก ก็เข้าสู่วงจรอุบาทว์รอบใหม่ซ้ำรอยเดิม เผด็จการรัฐธรรมนูญ ระบอบทักษิณ ระบอบเผด็จการรัฐสภาก็ฟื้นคืนชีพ ด้วยน้ำมือ คสช. (ขออย่าได้เป็นเช่นนั้นเลย) อย่าทำเหมือนคณะรัฐประหารชุดก่อนๆ ซ้ำรอยคณะรัฐประหารชุดก่อนๆ ที่คณะนั้นๆ เห็นผิด-ทำผิดอย่างร้ายแรงต่อชาติ

ดังนั้น ขอเสนอแนะว่า ภารกิจอันยิ่งใหญถูกต้องชั่วกัลปาวสานของ คสช.คือ เพียงเสนอนโยบาย (Policy) สถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ซึ่งตรงกับ แนวทางพระบรมราโชบายของสมเด็จพระปกเกล้าฯ ซึ่งถูกต้องยิ่งใหญ่จะ 100 วัน 1,000 ปี ก็ยังถูกต้องเสมอไป ไม่หลงผิด ไม่บิดเบือน ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ถูกต้องที่สุดเริ่มประวัติศาสตร์แห่งระบอบประชาธิปไตยไทยที่แท้จริง “พระธรรม ย่อมเกิดก่อนพระวินัย ฉันใด หลักการ (ระบอบ) ปกครองโดยธรรม ย่อมเกิดก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉันนั้น”

ส่วนแนวทางคณะราษฎรมีทายาทสืบทอดความเห็นผิดอย่างร้ายแรงต่อชาติว่า รัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตย” 1) สาย ดร.ปรีดี พนมยงค์ คือพรรคเพื่อไทย เสื้อแดง 2) สายนายควง อภัยวงศ์ คือพรรคประชาธิปัตย์ กปปส. 3) สายนายทหารในกองทัพ4) พรรคอมมิวนิสต์ที่แอบอิงอยู่กับการเมือง ทำตนเป็นกุลซือให้แก่พรรคการเมืองต่างๆ แนะนำให้ทำผิดๆ ให้เป็นเผด็จการมากๆ ตามทฤษฏีแนวร่วมของพรรคคอมฯ ฯลฯ

ซึ่งแนวทาง “รัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตย” ได้ผิดมาแล้วอย่างซ้ำๆ ซากๆ อย่างน้อย 18 ครั้ง ยาวนานร่วม 82 ปี คือ ความเชื่อนี้เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง “ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว” อย่างคณะราษฎร เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 หรือไม่ก็ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (แต่ก็ถูกฉีก ถูกยกเลิกทุกที) นี่คือความเห็นผิดอย่างร้ายแรงต่อชาติ เป็นความมืดบอด อัปรีย์จัญไร ที่ครอบงำผู้ปกครองไทยมายาวนานที่สุด เป็นการโกหกบิดเบือน ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานที่สุดในโลก

โกหกมายาวนานกระทั่งประธานาธิบดีอเมริกาละอ่อนมาก ยังเชื่อ ยังเห็นระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย คนไม่รู้ก็หลงคำเชื่อของประธานาธิบดีอเมริกา แต่ไม่หรอกเขาอยากให้ประเทศไทยจมปลักอยู่กับระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญให้ยาวนานที่สุด เพื่อเขาจะได้ตักตวงผลประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เช่น สัญญาขายยาให้ไทยอย่างผูกขาดหลายปี เป็นต้น พวกเราคนไทยจะต้องรู้เท่าทันพวกต่างประเทศ พวกสากล ล้วนแล้วแต่จะเอาประโยชน์อย่างได้เปรียบ อย่างผูกขาดเป็นต้น นะพี่น้องทั้งหลาย

ด่วนที่สุด คสช.ต้องรุกทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง (ตั้งใจอ่านเถิด)

“การรุกทางการเมืองที่ไหน ชนะที่นั่น” “ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองที่ไหน แพ้ที่นั่น”

การรุกทางการเมือง คือ การเสนอนโยบายทางการเมืองที่เหนือกว่า คือการเสนอสถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 นี่คือแสงสว่างทางการเมืองของปวงชนไทยที่แท้จริง

แนวการเมืองคณะราษฎรมีทายาท คือพรรคการเมืองไทยทุกพรรคที่ยึดถือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือยึดถือวิธีการปกครองแบบเผด็จการมากดขี่ประชาชน ผลที่เกิดขึ้นย่อมประจักษ์ดีแก่สาธุชนทั้งหลายแล้ว คือ เลวมากกกกกกก หลอกลวง ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่แท้จริงเป็นระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ ที่มีการเลือกตั้งแล้วก็อ้างว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย

ฝ่ายต่อต้าน คสช.เขาโจมตีกองทัพว่าเป็นเผด็จการ คือเขาเอาประชาธิปไตย ปลอมๆ หลอกๆ ขี้โกง ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญมารุกต่อกองทัพแห่งชาติ

หากกองทัพรู้ไม่เท่าทัน เพราะโดยธรรมชาติ “การเมืองเป็นนาย กองทัพเป็นบ่าว”การเมืองโดยธรรม นำไปสู่กองทัพโดยธรรมการเมืองโดยธรรมคือ หลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 คสช. ชูนโยบายขึ้นมาเลย

หลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 นี้ เป็นแก่นแท้ เป็นรากฐานที่มาจากชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเชื่อได้ว่า พสกนิกรทั้งปวง สาธุชนคนดีทั้งหลาย จะยอมรับอย่างชื่นชมยินดีปรีดา สภาพอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นการชนะทางการเมือง เมื่อ คสช.ชนะทางการเมืองแล้ว การต่อต้านทั้งหลายก็จะค่อยๆ หมดไป รวมทั้งข้อขัดแย้งทาง 3 จังหวัดภาคใต้ด้วย

แต่...ประชาธิปไตยจอมปลอมของฝ่ายพรรคการเมือง แนวคิดคณะราษฎร 82 ปี รัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ ไม่เคยมีหลักการปกครองเลยแม้แต่น้อย

เราแนะนำ คสช.ด้วยเมตตา ปัญญาอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน

หาก คสช.การเริ่มต้นด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือแนวทางความหายนะของชาติ 82 ปี ผิดซ้ำซาก 18 ครั้ง

หากเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง ยิ่งกว่าถูกต้อง คือ คสช. เสนอชูนโยบาย (Policy) สถาปนาหลักการปกครองโดยธรรม โดยตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อการสถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 โดยพระเจ้าแผ่นดิน นี่คือความถูกต้องยิ่งใหญ่ของชาติและประชาชน แบบ “อกาลิโก” ถูกต้องตลอดกาล ถูกต้องตลอดเวลา

ข้อคิด พระธรรมมาก่อนพระวินัยฉันใดหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ต้องมาก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉันนั้น ก็แค่นี้เอง ความถูกต้องยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นกับประเทศไทย ทำลายวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยลงได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ จะไม่มีวันฟื้น

ก็ง่ายๆ แค่นี้เอง แต่ผู้ปกครองไทยทำผิดซ้ำซากมาแล้วถึง 18 ครั้ง 18 ฉบับ ยาวนานที่สุดในโลกถึง 82 ปี ฉุกคิดกันบ้างเถิด คสช.

พวกนักวิชาการสายคณะราษฎร พรรคการเมืองทุกพรรคมันเห็นผิดอย่างร้ายแรงต่อชาติมาแล้ว ที่เอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาก่อน แล้วจะเชื่อพวกเขาได้อย่างไรละ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เตือน แนะนำ ฉบับที่ ....

เริ่มเห็นลางร้ายสู่หนทางนรกซ้ำรอยเดิม จากหัวข่าวไทยรัฐ “เตรียมธรรมนูญชั่วคราว” หาก คสช.เริ่มด้วยการยกร่างธรรมนูญการปกครองชั่วคราว นั่นคือ หนทางเข้าสู่วงจรอุบาทว์รอบใหม่ มันจะกลายเป็นว่า “มีทหารทั้งกองทัพ แต่ทำการเมืองผิด ก็จะไม่มีทหารสักคนเดียว” “มีม็อบเป็นล้าน แต่นำผิด ก็ไม่มีม็อบสักคนเดียว” ก็มีตัวอย่างให้เห็นๆ กันอยู่แล้ว

หาก คสช.เริ่มต้นด้วยการเสนอนโยบาย (Policy) สร้างระบอบเมืองโดยธรรม เสนอหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ก็จะเป็นก้าวแรกที่ถูกต้องยิ่งใหญ่ ในลักษณะเดียวกันกับพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พิจารณาแนวคิด “จุดหมายต้องมาก่อนวิธีการ ฉันใด หลักการปกครองโดยธรรม ต้องมาก่อนกฎหมายรัฐธรรมนญ ฉันนั้น”

“ยุทธศาสตร์ ย่อมเกิดก่อนยุทธวิธี ฉันใด หลักการปกครองธรรมาธิปไตย ย่อมเกิดก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉันนั้น”

“เราจะเข้าถึงสิ่งใด สิ่งนั้นต้องเกิดก่อน มีอยู่ก่อน” เราจะเข้าถึงระบอบประชาธิปไตย ระบอบนั้นจะต้องมีอยู่ก่อน เราจะไป รพ.ศิริราช รพ.ศิริาช จะต้องมีอยู่ก่อน

หากไม่มีระบอบ (หลักการปกครองโดยธรรม) มีแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ แล้วพวกมันก็รวมหัวกันหลอกประชาชนว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยมา 82 ปีแล้ว

ทั้งนี้ก็เพื่อหลอกประชาชนให้ตกเป็นทาสทางการเมืองต่อไปให้ยาวนานที่สุดประชาชนก็ต้องไหลตามไปตามกฎหมายเลือกตั้งที่เขาบัญญัติแบบบังคับให้ไปเลือกตั้ง ประชาชนดุจดังจอกแหน ที่จะต้องไหลไปตามที่นักการเมืองวางไว้ ดุจดัง “คลองคด (ระบอบ กฎหมายต่างๆ) น้ำ (ประชาชน) ก็ไหลคดตามคลอง”

เราแนะนำด้วยเมตตา ปัญญาอันยิ่ง ขอให้ คสช.เดินตามแนวทางอันถูกต้องยิ่งใหญ่ คือ สถาปนาหลักการปกครองฯ ตามรอยปณิธานสมเด็จพระปกเกล้าฯ ขอให้ทหารใหญ่น้อยทั้งหลาย ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โชคดี

ฝากให้ดูแนวทางหายนะ เปรียบเทียบกับแนวทางเจริญรุ่งเรือง ดังภาพ

             แนวทางแห่งความเห็นผิด วงจรอุบาทว์ 18 ฉบับ 82 ปี

          แนวทางแห่งความถูกต้องยิ่งใหญ่ของชาติ

กำลังโหลดความคิดเห็น...