xs
xsm
sm
md
lg

หยุดทำร้ายมดลูกทะเลไทย

เผยแพร่:   โดย: บรรจง นะแส


รายได้ 9 แสน 6 หมื่น 5 พันล้านบาทที่ได้จากการท่องเที่ยวในปี 2555 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 15 เปอร์เซ็นต์ โดยนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งได้เปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2555 ที่ผ่านมา เกาะสมุย พะงัน เกาะเต่าและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองคือพื้นที่สำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท/ปี นอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งเพาะฟักพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเฉพาะปลาทูที่เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอาหารสำคัญของสังคมไทยมาช้านาน การอนุญาตให้สัมปทานการขุดเจาะสำรวจน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการทำร้ายทำลายมดลูกของทะเลไทย มดลูกที่ให้กำเนิดรายได้จำนวน 2 หมื่นล้านบาท/ปี มดลูกที่จะให้กำเนิดชีวิตของพันธุ์สัตว์น้ำจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง

เนื่องจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมปทานบริษัทเอกชนเข้ามาขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบริเวณรอบๆ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่าและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองโดยอนุมัติให้ 4 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย แปลงสัมปทานที่ได้ขออนุญาตขุดเจาะสำรวจก่อนปี 2553 คือ แปลงสัมปทาน G4/50 ให้แก่บริษัท เชฟรอนปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มีระยะห่างจากเกาะพะงันและเกาะสมุยเพียง 65 และ 78 กิโลเมตร และแปลงสัมปทานแปลง G6/48 ให้แก่บริษัท เพิร์ล ออย (อมตะ) ซึ่งมีระยะห่าง 113 และ 110 กิโลเมตร  บริษัท แปลงสัมปทาน B8/38 ให้แก่บริษัท Salmmander ซึ่งห่างจากเกาะเต่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 65 กิโลเมตร และให้สัมปทานแปลง G5/50 แก่บริษัท ซีอีซี (นิวคอสตอล) จำกัด ซึ่งห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 42 กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งอำเภอขนอมไปทางทิศตะวันออกเพียง 41 กิโลเมตร

31 กรกฎาคม 2553ประชาชนบนเกาะสมุยลุกขึ้นมาคัดค้านและร่วมรณรงค์คัดค้านการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในแปลงรอบๆ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ด้วยการระดมพลออกมากว่า 35,000 คน ออกมาผนึกกำลังจับมือกันไปตามถนนรอบเกาะสมุยระยะทาง 52 กิโลเมตร เพื่อแสดงให้รัฐบาลและคนภายนอก รวมทั้งคนต่างชาติเห็นว่า คนเกาะสมุยต้องการให้รัฐบาลยกเลิกสัมปทานขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยบริเวณเกาะที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวของฝั่งอ่าวไทยทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า และต้องการรักษาสภาพของพื้นที่ดังกล่าวไว้ให้ปลอดจากธุรกิจข้ามชาติมหาอำนาจด้านพลังงานเหล่านั้น พวกเขายุติการดำเนินการไปชั่วคราวเสมือนถอยไปตั้งหลัก

ในปี 2555บริษัท อีอาร์เอ็น-สยาม จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ซาลามานเดอร์ เอนเจอร์ยี่ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด ให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของบริษัท ซาลามานเดอร์ เอนเนอร์ยี่ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด และจะเดินหน้าโครงการสำรวจขุดเจาะกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนหน้าคือในเดือนเมษายนนี้

ในขณะระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม ของทุกปี ฤดูกาลปิดอ่าวไทยตามประกาศของกรมประมงรวมอาณาเขต 26,400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทยประจำทุกปี ทั้งนี้ฤดูกาลปิดอ่าวไทยเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา กรมประมงรายงานว่า มีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นก่อนปิดอ่าว 2.34 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีส่วนช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้มีใช้อย่างยั่งยืน ชาวประมงมีรายได้ที่มั่นคงในการประกอบอาชีพและประชาชนคนไทยได้มีสัตว์น้ำบริโภคอย่างเพียงพอด้วย

จากการประเมินทางวิชาการตามมาตรการปิดอ่าว ปี 2554-2555 ของกรมประมงพบว่า ปลาทูได้รับการฟื้นฟูอย่างเห็นได้ชัด มีปริมาณการจับสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนปิดอ่าวมากถึง 2 เท่าทั้ง 2 ปี โดยในปี 2554 สามารถรักษาระดับผลผลิตปลาทูทุกพื้นที่ในอ่าวไทยให้ยั่งยืน ทำให้สามารถจับปลาทูได้เฉลี่ย 100,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาทต่อปี ส่วนพื้นที่ของจังหวัดประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มีผลผลิต 65,000 ตันต่อปี มูลค่าประมาณ 2,925 ล้านบาทต่อปี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 42 เกาะ สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 10 เมตร จนถึง 400 เมตร การกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผา ทำให้รูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกิดขึ้น เช่น บางแห่งคล้ายกับปราสาทหินพิมายหรือนครวัดอันเก่าแก่ บางเกาะหาดทรายมีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ จากการสำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และควรได้รับการผลักดันมากที่สุด คือกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีมากสุดถึง 32.7% รองลงมาคือ กลุ่มฮันนีมูน/แต่งงาน 21.3% เกาะสมุย พะงัน เกาะเต่าและอุทยานแห่งชิหมู่เกาะอ่างทองคือต้นทุนธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว

รายได้ 965,000 ล้านบาทจากธุรกิจการท่องเที่ยว การจับปลาทูได้เฉลี่ย 100,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท/ปี เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดประจวบฯ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มีผลผลิต 65,000 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 2,925 ล้านบาท/ปี นี่คือผลผลิตจากมดลูกของทะเลไทย การอนุญาตให้สัมปทานแก่นักล่าอาณานิคมยุคใหม่ในคราบของธุรกิจพลังงาน ที่ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการขี้ฉ้อทั้งหลายทำให้ประเทศชาติเสียเปรียบต่างชาติแล้วยังไม่พอ วันนี้กำเริบหนักข้อถึงขั้นจะกระทืบทำร้ายทำลายมดลูกทะเลไทยอันเป็นแหล่งให้กำเนิดรายได้ อาหารและวิถีชีวิตอันสวยงามของสังคมไทยของเรา ....ได้เวลาลุกขึ้นมาขับไล่ไสหัวพวกมันออกไปได้หรือยังครับพี่น้อง.
กำลังโหลดความคิดเห็น...