xs
xsm
sm
md
lg

คาดนำเข้าแอลพีจีปีนี้1.9-2ล้านตัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน-ธพ.เผยนำเข้าแอลพีจีปีนี้ฉลี่ยต่อเดือนเป็น 1.6-1.7 แสนตันจากเดิม 1.3 แสนตัน ดันนำเข้าทั้งปีจ่อ 1.9-2 ล้านตัน หลังการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากภาคปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม เตรียมออกกฏเพิ่มโทษหนักสกัดใช้แอพลีจีผิดประเภทและลอบส่งออกเพื่อนบ้าน หลังแอลพีจีครัวเรือนต่ำกว่าอุตสาหกรรม ขนส่งและเพื่อนบ้าน
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ธพ.ได้ประเมินการนำเข้าแอลพีจี ทั้งปีเฉลี่ยจะอยู่ที่เดือนละ 160,000-17,000 ตันจากเดิมที่เฉลี่ยจะอยู่ราว 130,000 ตันต่อเดือนหรือเฉลี่ยทั้งปี 1,921,000-2,040,000 ตัน เนื่องจากแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เริ่มกลับมาเดินเครื่องเต็มที่ โดยเดือนเม.ย.2555การนำเข้าแอลพีจีจะอยู่ที่ 1.7 แสนตัน หลังจากโรงกลั่นมีการปรับกระบวนการผลิตน้ำมันเป็นไปตามมาตรฐานยูโร 4 จึงทำให้การผลิตแอลพีจีส่วนหนึ่งหายไป และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 หยุดซ่อม
ทั้งนี้ เดือนก.พ.มีการนำเข้าแอลพีจี 1.6 แสนตัน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชยทั้งสิ้น 3,807 ล้านบาท เดือนมี.ค.2555 (1-21 มี.ค.) มีการนำเข้าแล้ว 95,000 ตันกองทุนฯ จ่ายชดเชย 2,730 ล้านบาท ซึ่งเดือนมี.ค. ราคาแอลพีจีตลาดโลกอยู่ที่ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดือนก.พ.ราคาที่ 1,022 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่การใช้แอลพีจีเดือนก.พ.2555 อยู่ที่ 54,100 ตันลดลงจากเดือนม.ค.2555 ประมาณ 8% ซึ่งเป็นการดลลงจากภาคครัวเรือน 5% ภาคขนส่ง 6% เนื่องจากการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่งทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 19.63 บาทต่อกิโลกรัมในวันที่ 16 ก.พ.2555
อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลยังคงตรึงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาทต่อกก. แต่มีการปรับขึ้นแอลพีจีขนส่งและอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้แอลพีจีขนส่งอยู่ที่ 20.38 บาทต่อกก. แอลพีจีอุตสาหกรรมอยู่ที่ 27.13 บาทต่อกก.ส่งผลให้ราคาแอลพีจีขนส่งและอุตสาหกรรมสูงกว่าครัวเรือนถึง 2.25 บาทต่อกก.และ 9 บาทต่อกก.ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลักลอบนำแอลพีจีครัวเรือนไปจำหน่ายให้กับปั๊มแอลพีจีในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ประกอบกับแอลพีจีครัวเรือนไทยที่ตรึงที่ 18.13 บาทต่อกก. เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านยังต่ำมาก ได้แก่ มาเลเซียอยู่ที่ 20 บาทต่อกก. พม่า 34 บาทต่อกก. กัมพูชา 46.44 บาทต่อกก. เวียดนาม 59 บาทต่อกก. ลาว 45.72 บาทต่อกก. จึงทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าแอลพีจีจากไทยไปยังเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดน
โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ธพ.ได้เพิ่มโทษให้เข้มงวดขึ้น โดยการบรรจุก๊าซไม่ปิดผนึกลิ้น (วาล์ว) และการบรรจุข้ามยี่ห้อ ผิดครั้งแรก แจ้งเตือน ครั้งที่ 2 พักหนังสืออนุญาต 3 เดือน ครั้งที่ 3 เพิกถอนหนังสืออนุญาต และกรณีบรรจุแอลพีจีในถังที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) หรือถังขาวที่ลักลอบไปต่างประเทศ และการนำก๊าซไปขายหรือจำหน่ายโดยไม่บรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม ครั้งแรก พักหนังสืออนุญาต 1 ปี ครั้งที่ 2 เพิกถอนหนังสืออนุญาต
กำลังโหลดความคิดเห็น...