xs
sm
md
lg

IATA วอน EU ชะลอเก็บ “ภาษีคาร์บอน” จากสายการบิน

เผยแพร่:

เอเอฟพี - โทนี ไทเลอร์ ผู้อำนวยการสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ผู้แทน 240 สายการบินทั่วโลก เรียกร้องให้สหภาพยุโรปเลื่อนแผนเก็บภาษีคาร์บอนจากสายการบินที่ใช้สนามบินในยุโรป ตามที่กำหนดไว้จะเริ่มเก็บภาษีจริงตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นไป พร้อมกันนั้นเขาเตือนด้วยว่านโยบายเช่นนี้อาจกระตุ้นให้เกิดสงครามการค้า
กำลังโหลดความคิดเห็น...