xs
xsm
sm
md
lg

ไตรภาคีแดงอันตราย : มวลชนแดง รัฐบาลแดง และกองกำลังแดง

เผยแพร่:   โดย: ว.ร. ฤทธาคนี

ปกติสีแดงนั้น หลายชาตินำมาเป็นสัญลักษณ์ของชาติ เพราะสีแดงเป็นสีของเลือด และการเสียเลือดเนื้อเพื่อชาติเป็นอุดมการณ์ยิ่งใหญ่มาช้านานแล้วของมนุษย์ชาติ การสละเลือดเนื้อเพื่ออุดมการณ์ชาติที่มีนัยบริสุทธิ์ มิได้เสียสละเพื่อตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยกเว้นบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมสูงส่ง เป็นอรหันต์ เป็นนักบุญ หรือเป็นผู้ที่พ้นแล้วซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวง หรือเป็นบุคคลที่เป็นร่วมใจและแสงสว่างของชาตินำพาให้หลุดพ้นจากวิบัติได้ หรือเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนในชาติ จึงควรเป็นบุคคลที่ยอมตายแทนได้

ในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสมีการใช้สีแดง แต่ชัดเจนยิ่งในการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 และในจีน ค.ศ.1939 เพราะเป็นสีที่เร้าอารมณ์ได้ดีที่สุด แต่พฤติกรรมของมนุษย์ที่นำเอาสีแดงมาเป็นสรรพนามนั้น เกิดขึ้นในยุคองครักษ์แดง หรือเรด การ์ดของจีน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปลายยุคของประธานเหมา เจ๋อตง ที่มี 4 สหายเป็นสถาปนิก หวังให้เป็นโล่ปกป้องประธานเหมา เจ๋อตง และข่มขู่ปัญญาชนจีนที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดใหม่ของเติ้ง เสี่ยวผิง

เรด การ์ด ทำลายวัฒนธรรมจีน สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในลัทธิคอมมิวนิสต์จีน และจัดระเบียบสังคมใหม่ แต่ได้ทำลายพื้นฐานของความเป็นคนของจีนอย่างสิ้นเชิง แม้กระทั่งเติ้ง เสี่ยวผิง เองก็ถูกบีบคั้นและกลั่นแกล้งสารพัด ปัญญาชนนับล้านๆ คนถูกบังคับให้ทำงานในคอมมูน วัดวาอารามถูกทำลาย วัฒนธรรมสากล เช่น ดนตรีสากลหรือวรรณกรรมสากลที่เกี่ยวข้องกับตะวันตกถูกทำลายสิ้น

แก๊งสี่สหายประกอบด้วย นางเจียง จิง ภรรยาคนสุดท้ายของประธานเหมา นายจาง ชุน เฉียว นายเหยา เหวินหยวน และนายหวัง หง เหวิน โดยนางเจียง จิง ใช้อำนาจภรรยาประธานเหมา เป็นพลังลับ สร้างกรอบความคิดใหม่จนประธานเหมาเชื่อ เพราะขณะนั้นแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในโลกคอมมิวนิสต์ตะวันตก ที่ประชากรเริ่มต้องการเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ตะวันออกมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนกว่าโลกเสรี โดยเฉพาะเยอรมันตะวันตกรวยกว่าเยอรมันตะวันออกอย่างเทียบกันไม่ได้ทำให้กำแพงเบอร์ลินพังลง

นางเจียง จิง จึงสถาปนาการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1966 โดยการล้างสมองเยาวชนให้ต่อต้านวัฒนธรรมทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจีนหรือสากล แม้กระทั่งโรงงิ้วถูกทำลายแต่ทดแทนด้วยงิ้วเรดการ์ด

แก๊งสี่สหายเริ่มทำลายแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีแนวคิดแบบบริสุทธิ์แต่ยึดถือวัฒนธรรมสากลที่สร้างสรรค์สังคม แก๊งสี่สหายมองว่าแกนนำรุ่นเก่าอ่อนแอและยอมตะวันตก และคิดจะโค่นอำนาจประธานเหมา เจ๋อตง โดยเฉพาะจอมพลหลิน เปียว ผู้นำกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีอำนาจมาก เพราะมีกองทัพบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงถูกลิดรอนอำนาจทีละน้อยๆ และในที่สุดเครื่องบินถูกวางระเบิดขณะบินเสียชีวิตในปี ค.ศ.1971

แก่นความคิด 4 ประการของแก๊งสี่สหาย ได้แก่การเรียกร้องดินแดนเหนือพรมแดนแถบลุ่มแม่น้ำอามูร์ และหมู่เกาะซักกาลินกับรัสเซีย การต่อต้านวัฒนธรรมที่แก๊งสี่สหายคิดว่าสร้างความเสื่อม การตีความลัทธิคอมมิวนิสต์ และความต้องการมีอำนาจเหนือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งปวง ซึ่งทั้งหมดนี้เติ้ง เสี่ยวผิง มองตรงข้าม

การชนะการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นเรื่องประชาธิปไตยที่ได้จากฐานเสียงของคนระดับล่าง ซึ่งมีมากกว่าระดับกลาง คนไทยก็ต้องให้ความเคารพ แต่หากวิเคราะห์ดีๆ แล้วกลับกลายเป็นการสร้างฐานเสียงด้วยลัทธิประชานิยมที่นำพาสู่ระบอบทักษิณ ซึ่งกลไกของชัยชนะ คือ เรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งบ้านเมืองของเราก็มีอยู่แล้ว และเป็นประชาธิปไตยมากกว่าหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 มีความเป็นประชาธิปไตยมากจนกลายเป็นเผด็จการรัฐสภา เพราะอำนาจอยู่ในมือของหัวหน้าพรรคที่มีสมาชิกในสภามากมายท่วมท้น ออกกฎหมายอะไรมาก็ผ่านหมด ในส่วนนี้เองก็สามารถสร้างลัทธิประชานิยมได้อย่างสะดวก โดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่แท้จริง

การสร้างความรุนแรงต่อต้านระบบอำมาตยาธิปไตยซึ่งไม่มีตัวตนเรียกกันไปเอง เพื่อให้เห็นว่าระบอบนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำลายทักษิณ แต่แท้จริงเป็นการกดดัน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้ลดบทบาทต่อต้านทักษิณลงหรือยุติไปเลย

การสร้างเงื่อนไขสังคมโดยยึดพื้นที่โดยเฉพาะที่สี่แยกราชประสงค์และผู้คนในบริเวณนั้นเป็นตัวประกัน เพื่อกดดันรัฐบาล ท้าท้ายกลไกรัฐบาล และทำลายขวัญภาคเอกชน ให้ยอมทำตามเงื่อนไข หรือเป็นการขู่สังคมว่า “กลุ่มคนเสื้อแดงจะยึดพื้นที่หรือเผาบ้านเผาเมืองตรงไหนก็ได้ในประเทศไทย”

บัดนี้ เมื่อรัฐบาลของปูแดงเข้าบริหารประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา สัญญาณแห่งระบอบทักษิณก็ชัดเจนขึ้นในเรื่องเหล่านี้ เช่น ระบบพรรคพวก (Nepotism) ลัทธิประชานิยมระบอบทักษิโณมิกส์ซึ่งอยู่บนภาวะความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจและพลังงาน การเอาเงินจากกลุ่มชนชั้นกลางเป็นหลักในการบริหารเศรษฐกิจของชาติ และการรักษาพลังทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทุนเพื่อภาพลักษณ์ของระบอบทักษิณ เช่น กลุ่มปั้นหุ้น

ระบบพรรคพวก เช่น การกดดัน พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. และนำเอา พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ มานั่ง ผบ.ตร.แทน การทดแทนบุญคุณให้กลุ่มแกนนำเสื้อแดงที่จงรักภักดีต่อทักษิณจำนวน 25 ตำแหน่ง ทั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้วยเกณฑ์การพิจารณา 3 ประการ คือ 1. เคยเป็นผู้สมัคร ส.ส. 2. เคยทำงานการเมืองมาแล้วไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม และ 3. เคยทำงานมวลชนเพราะเป็นการนำมวลชนเข้าสู่การเมืองในระบบ แต่สรุปได้ว่าเคยถวายหัวให้ทักษิณมาแล้วทั้งสิ้น

แต่บุคคลที่จะต้องรับกรรม รับทุกข์ ถูกข่มขู่ และเป็นที่รองรับอารมณ์ คือ ข้าราชการประจำทุกระดับ ตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมา อำนาจรัฐถูกกระจายไปสู่กลุ่มบุคคลที่ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมต่ำใกล้ศูนย์เกือบทุกคน

ต่อไปนี้จะมีปรากฏการณ์ทางการเมือง ที่ประเทศไทยไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน เนื่องจากบุคคลที่เคยใช้ความรุนแรงด้วยการยิงระเบิด ยิงทหารและเผาบ้านเผาเมืองเป็นเครื่องมือในการต่อรองอำนาจรัฐเข้ามามีอำนาจรัฐแล้ว สังคมบริสุทธิ์จะพึ่งใครในเมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลเองด้วยซ้ำไป

การข่มขู่เจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 จนเรื่องอื้อฉาว และเป็นเรื่องที่สื่อกำลังพิศวงต่อการกล่าวให้ท้ายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ที่กล่าวว่า “คำถามของสื่อก้าวร้าวเกินไป” ก้าวร้าวหรือถามลึก เป็นประเด็นที่สังคมต้องวิเคราะห์ แต่คำถามที่ก้าวร้าวนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้

ภาวะความเสี่ยงเงินเฟ้อ เมื่อทุกธุรกิจต้องรับภาระต้นทุนค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวัน ซึ่งปกติเป็นเรื่องดี มีการเตรียมตัวของไตรภาคีก็จะเกิดความยุติธรรมและเหมาะสมทุกภาคส่วน ขณะนี้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการขาดทุนหรือกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าดำเนินกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME จะต้องรับภาระมากในภาวะการแข่งขันสูงโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างภาพเพื่อให้ได้ชัยชนะของพรรคเพื่อไทย แต่คนไทยทั้งต้องมารับทุกข์กันภายหลัง ภาคเกษตรกรจะย่ำแย่ที่สุดและจะทำอย่างไรหากต้องจ้างคนค่าแรงงาน 300 บาทต่อวันมาทำงานในเรือกสวนไร่นา เพราะปัจจุบันก็ย่ำแย่อยู่แล้ว

ภาวะความเสี่ยงเรื่องพลังงาน ต่อไปนี้ไม่มีเงินสำรองยามฉุกเฉินเพราะว่าต้องการเอาใจคนไทยและหวังว่าราคาสินค้าจะลดลง แต่ราคาสินค้ามิได้ลดลงเลย ให้คนไทยเตรียมกายเตรียมใจได้ เพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลายประเทศกำลังร้อนระอุ แม้กระทั่งประเทศซาอุดีอาระเบีย หรือจอร์แดน ที่ความวุ่นวายเรียกร้องความเสมอภาค และให้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจการปกครอง กำลังขยายตัวออกไปเกือบทุกประเทศในตะวันออกกลาง มีบทบาทและอิทธิพลต่อพลังงานน้ำมันและก๊าซ ผลกระทบของลิเบียและซีเรียจะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครรู้ แต่ 10 ประเทศในตะวันออกกลางอยู่ในภาวะความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งสิ้น

ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จึงขอให้คนไทยจงรอดพ้นจากภัยพิบัติและหายนะทั้งปวงด้วยเทอญ
กำลังโหลดความคิดเห็น...