xs
xsm
sm
md
lg

รั้งผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดตลาดทุน"กัมปนาท"ลาออก7ตำแหน่ง-เพื่อบริหารโปร่งใส

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน - "กัมปนาท" เตรียมลาออกจากนายกสมาคมโบรกเกอร์ 25 พ.ย.นี้ - อีก 7 ตำแหน่งในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับก.ล.ต.ภายใน 30 วัน หลัง ได้รับแต่งตั้งเป็น 1 ในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อความโปร่งในในการดำเนินงาน เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เชื่อจาก ประสบการณ์ 30 ปี ในวงการ หนุนออกเกณฑ์ต่างๆสามารถปฎิบัติได้จริงจากเดิมที่ปฏิบัติยาก

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำกัด และในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ตนจะลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมโบรกเกอร์ พนักงาน บล.ทรีนีตี้ กรรมการอำนวยการ บล.ทรีนีตี้ กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน ) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ IRC รองประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่าคอมมิชชั่น) คณะอนุกรรมการเกี่ยวข้องธุรกิจหลักทรัพย์

เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้ต้องลาออกจากทุกตำแหน่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน นับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานจากที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีวาระ 4 ปี และสามารถต่อวาระได้อีก 1 ครั้งรวมเป็น 8 ปี เฉพาะคณะกรรมการกำกับตลาดทุนชุดแรก ใน 2 ปี แรก จะจับฉลากออกครึ่งหนึ่ง

" วันที่ 25 พ.ย.นี้ จะจัดประชุมสมาชิกสมาคมโบรกเกอร์ และตนจะลาออกในวันนั้น โดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกสมาคมโบรกเกอร์แทนตนนั้น มี 2 แนวทาง คือให้อุปนายกสมาคมโบรกเกอร์ คือนายประทีปมาดำรงตำแหน่งแทนตนตามวาระที่เหลืออีก 1 ปีกว่า หากนายประทีปไม่รับตำแหน่งก็จะต้องเลือกตั้งใหม่ และตนก็จะเขียนเขียนหนังสือลาออกในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จก่อน 30 วัน เพราะ ทางก.ล.ต.ต้องการให้รีบประชุมร่วมกันภายในสิ้นปีนี้ " นายกัมปนาท กล่าว

สำหรับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ สำนักหักบัญชี นายทะเบียน สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. จากที่คณะกรรมการก.ล.ต.จะดูในรเรื่องนโยบายการดำเนินงานเท่านั้น

นายกัมปนาท กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าการที่รับแต่งตั้งเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะนำประสบการณ์ที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 30 ปี เคยเป็นพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ บล. บริษัทจดทะเบียน ซึ่งนำมุมมองของภาคเอกเชนเข้ามารวมกับทางการในการออกเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้โดยไม่มีข้อติดขัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย จากเดิมที่มีผู้มองว่าก.ล.ต.มีการออกเกณฑ์ที่ดีแต่ปฏิบัติได้ลำบาก

" การที่ลาออกจากบล.ทรีนีตี้นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ บล.ทรีนีตี้ เพราะที่ผ่านมา บล.ทรีนีตี้ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งในปีหน้าก็จะเกษียณแล้ว และการเข้ามาทำหน้าที่ต่อสังคมถือว่าเป็นเรื่องดีเมื่อมาทำงานในการออกเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วน่าจะปฏิบัติได้ง่าย " นายกัมปนาทกล่าว

สำหรับอนาคตนั้ตลาดทุนจะเปลี่ยนเปลงหลายด้าน โดยก.ล.ต.ได้จัดทำแผน 10 ตลาดทุนไทย คือ เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง โดยเอเชียจะมีสัดส่วนของจีดีพีโลกมากขึ้นเป็นอันดับ1 ในปี 2555ประมาณ 20-30% ยุโรปอันดับ 2 ที่ 27-8% และสหรัฐอเมริกาประมาณ 20% ทำให้บทบาทของสหรัฐฯและยุโรปลดบทบาทลงในอนาคต ทำให้ตลาดทุนต้องปรับตัวให้คลอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้รัฐฯต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

นอกจากนี้ตลาดหุ้นต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกันเพื่อรวมเป็นกลุ่มเพื่อแข่งกันขันกับตลาดหุ้นภูมิภาคอื่นๆ และการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อตลาดทุนมากขึ้น จะมีผู้จัดทำระบบในการซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯมากขึ้น ซึ่งตลาดทุนจะมีการแข่งขันในรูปแบบใหม่มากขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นต่างๆต้องหาพันธมิตรเข้ามาถือหุ้น รวมถึงข้อกำหนดหรือเกณฑ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ตลาดหุ้นห้ามมีการผูกขาด ใครสามารถที่จะเข้ามาตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น