xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตล้อมคอก”เจ็ตสกี”สำเร็จ ทำประกันภัย-คุมเข้มเจ็ตสกีเถื่อน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เจ้าของเจ็ตสกีภูเก็ต ลงนามทำประกันภัยกับ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปัญหาเจ็ตสกีเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง เมื่อสถานทูตต่างๆได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ ว่า ถูกผู้ประกอบการเจ็ตสกี ที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เอาเปรียบ และได้ร้องเรียนไปยังนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงเดียวกันที่ ทาง www.youtube.com ได้นำเสนอรายการวาไรตี้โชว์ ที่ผู้ประกอบการเจ็ตสกีหาดป่าตองเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และใช้ปืนข่มขู่ เผยแพร่ไปทั่วโลก ทำให้จังหวัดภูเก็ตหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆที่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่บ่อนทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตมาโดยตลอด

ที่ผ่านมา มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องเจ็ตสกีเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่อง แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลย

การแก้ปัญหารอบใหม่ ได้ข้อสรุปที่ลงตัวระหว่างจังหวัดภูเก็ต กับผู้ประกอบการเจ็ตสกี ที่มีจิตสำนึกที่ดี ในการแก้ปัญหาร่วมกัน หลังจากหารือกันมาหลายครั้งในรอบ 1-2 เดือน และมีทั้งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยของผู้ประกอบการเจ็ตสกี ต่อมาตรการในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ที่ยื่นข้อเสนอทางแก้ไขปัญหาว่า เจ็ตสกีทุกลำต้อง“ทำประกันภัย”

ทั้งนี้ เพราะผู้ประกอบการยังกังวล เรื่องภาระเบี้ยประกันที่สูงถึงหมื่นบาทต่อลำ แต่จังหวัดก็ใช้มาตรการเด็ดขาด ไม่ทำประกันภัยไม่ต่อใบอนุญาตไม่มีสิทธิ์นำมาให้บริการนักท่องเที่ยวได้ เพราะเจ็ตสกีเป็นกีฬาไม่สามารถนำมาประกอบการให้นักท่องเที่ยวเช่าได้

การทำประกันภัยเจ็ตสกีครั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยสนใจเสนอตัวดำเนินการ 3 บริษัท คือ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 3 บริษัท ได้นำเสนอกรมธรรม์ที่ตรงจุดกับที่จังหวัดภูเก็ตต้องการแก้ไขให้หมดสิ้นไป นั่นคือ การชดเชยค่าเสียที่เกิดขึ้นแก่ตัวเจ็ทสกีและอุปกรณ์ต่างๆเมื่อนักท่องเที่ยวเช่าไปและเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงความรับผิดชอบในส่วนของบุคคลที่เป็นผู้ขับขี่และบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขับขี่เจ็ตสกี โดยเฉลี่ยเบี้ยประกันที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อลำในทุนประกัน 100,000 บาท

สุดท้าย ผู้ประกอบการเจ็ตสกีทั้ง 5 ในป่าตองได้ตัดสินในเลือก บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการทำประกันภัยให้แก่เจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดเงื่อนเวลาให้ผู้ประกอบการทำประกันภัย และจดทะเบียนเจ็ตสกีให้เสร็จทุกลำภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เป็นวันสุดท้าย โดยเจ็ตสกีที่จะวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวได้นั้นมีเพียง 219 ลำเท่านั้น

พร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ที่จะควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการเจ็ตสกีเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอีก คือ ผู้ประกอบการเจ็ทสกีจะต้องส่งร่างสัญญาเช่าเจ็ตสกีให้ทางจังหวัด อัยการ และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณารายละเอียดว่าเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ และสัญญาเช่าดังกล่าวจะประกาศใช้เหมือนกันทั้ง 5 หาดที่อนุญาตให้เล่นเจ็ตสกีได้

ขณะเดียวกันก็จะควบคุมเด็กเรือ หรือบีชบอย อย่างเข้มงวด โดยการทำประวัติรายละเอียดเด็กประจำเรือทุกลำให้มีหมายเลขตรงกับเรือที่จดทะเบียน และมีแบบฟอร์มที่เหมือนกันทั้งหมด เพื่อที่จะสะดวกในการตรวจสอบกรณีที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือนักท่องเที่ยวร้องเรียนเข้ามา ซึ่งการทำประวัติเรือ เจ้าของเรือและเด็กเรือนั้น จังหวัดได้มอบหมายให้ทางขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบ

เจ็ตสกีที่จะจดทะเบียนและทำประกันภัยได้ จังหวัดได้คุมกำเนิดไว้ที่ 219 ลำเท่านั้นทั้ง 5 หาด ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30-40 ลำ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่จังหวัดคุมกำเนิด จะเป็นเจ็ตสกีเถื่อนที่ไม่เข้าสู่ระบบการควบคุมของจังหวัดและไม่มีสิทธิ์ที่จะนำมาให้บริการนักท่องเที่ยวได้อีกต่อไป ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการบางส่วนจะขอให้จังหวัดพิจารณาให้เจ็ตสกีที่เกิน 219 ลำมาจดทะเบียน แต่จังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันที่จะให้คงไว้ที่ 219 ลำเท่านั้น เพราะหากอนุญาตให้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าต่อไปผู้ประกอบการก็จะขอเพิ่มไม่มีที่สิ้นสุด

วันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นวันดีเดย์ที่จังหวัดกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนและทำประกันเสร็จทั้งหมด จากนั้นวันที่ 16 พฤศจิกายน จังหวัดจะใช้มาตรการเฉียบขาดในการจับกุม โดยจะมีการตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาดำเนินการจับกุมเจ็ตสกีเถื่อน ที่มีการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว และขนส่งทางน้ำ

มาตรการทั้งหมด ที่ออกมาบังคับควบคุมเจ็ตสกีคราวนี้ จังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเจ็ตสกีเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกฝ่ายหวังว่ามาตรการที่กำหนดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี้ จะเป็นหนทางเดียวในการแก้ปัญหาเจ็ตสกีเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และกู้ภาพลักษณ์ของภูเก็ตกลับคืนมาโดยเร็ว
เจ็ตสกี ให้ความสำราญแก่นักท่องเที่ยว แต่บางส่วนได้สร้างปัญหาเรื่องการโกง
กำลังโหลดความคิดเห็น