xs
xsm
sm
md
lg

ตีแสกหน้า ‘ดีอี’ สดช.เขี่ย NT ประเคนโครงการ MA ให้เอกชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงดีอีฉาวไม่หยุด ปูดประมูลโครงการ MA เน็ตประชารัฐของ ‘สดช.’ งบประมาณ 209 ล้านบาท เขี่ยทิ้ง NT ทั้งที่เสนอราคาต่ำกว่าผู้ชนะ 35 ล้านบาท และต่ำกว่าราคากลาง 60 ล้านบาท ผู้บริหาร NT เป็นงง ขออุทธรณ์ อ้างทำงานให้เน็ตประชารัฐมาต่อเนื่อง 5 ปี ถูกปฏิเสธไร้เยื่อใย วงในเผยเขี่ย NT ทิ้งด้วยเงื่อนไขสุดคลาสสิกตกคุณสมบัติด้านผลงาน พบความร่วมมือ 35 ล้านบาท พัวพัน ‘มิสเตอร์ดับเบิลที’ ของกระทรวงดีอี แถมรองเลขาฯสดช.สั่งบิ๊กเอ็นทีดูแลอำนวยความสะดวกเอกชนที่ชนะประมูลเต็มที่อย่าให้ตกหล่น

แหล่งข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า มีผู้ประสงค์ดีส่งข้อมูลในการจัดประมูลโครงการการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐและส่วนต่อขยายอินเทอร์เน็ตความสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) งบประมาณ 209,025,152 บาท (เรียกสั้นๆ ว่าโครงการ MA) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) พบข้อมูลพิรุธส่อให้เห็นความไม่โปร่งใสในการจัดประมูลที่บ่งชี้รัฐอาจเกิดความเสียหายและเอื้อประโยชน์ให้เอกชน

แหล่งข่าวระบุว่า การจัดประมูลดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีผู้เสนอราคา 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในราคา 149,800,000 บาท และบริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA เสนอราคาที่ 184,000,000บาท ปรากฏว่า คณะกรรมการประกวดการจ้างของ สดช.เห็นชอบให้บริษัท SVOA เป็นผู้ชนะ และนายภุชพงศ์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เลขาดีอี) ลงนามประกาศผลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

หลังเสนอราคาต่ำกว่าและมีประสบการณ์บำรุงรักษา (MA) เน็ตประชารัฐ ทางบริษัท NT ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยัง สดช. เนื่องจากเห็นว่า การเสนอราคาของ NT ต่ำกว่าราคากลาง 60 ล้านบาท และต่ำกว่าราคาที่ผู้ชนะการประมูลอย่าง SVOA เสนอถึง 35 ล้านบาท อีกทั้งบริษัท NT ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงดีอี ที่ดูแลงานที่รองรับนโยบายของภาครัฐในการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐและส่วนต่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566 แต่ สดช.ไม่รับเรื่องอุทธรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ก็มีมติไม่เห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์

‘วิธีเขี่ย NT ให้หลุดวงโคจรมูลค่า 35 ล้านบาท แค่ใช้ประเด็นให้ disqualify หรือตกคุณสมบัติเรื่องผลงาน สดช.พูดง่ายๆ เพียงว่า NT ไม่มีเอกสารหรือสัญญาที่เคยทำงานแบบนี้มาก่อน ทั้งๆ ที่ก็รู้ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็น TOT ใช้การเบิกจ่ายแทนกัน กระทรวงดีอีให้เงิน TOT มาแล้ว TOT ดำเนินการเท่าไหร่ก็เบิกหักจากงบ สุดท้ายเหลือก็คืนเงินกระทรวงดีอีไป รู้ว่าจะเขียนทีโออาร์อย่างไรให้ NT ถูกปรับตกได้ ก็แค่นั้นเอง’

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ภายหลังการเซ็นสัญญาระหว่าง สดช.กับ SVOA เสร็จสิ้นไปแล้ว นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท NT ขอให้ NT สนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามสัญญาแก่บริษัท SVOA

สำหรับรายละเอียดโครงการการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐและส่วนต่อขยายอินเทอร์เน็ตความสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น จำแนกออกเป็น งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายเน็ตประชารัฐ และส่วนต่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 179,753,000 บาท

ค่าติดสติกเกอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของอุปกรณ์ เป็นเงิน 13,162,500บาท ค่าต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐและโครงการงบ Big Rock รวมถึงต่ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์และการให้บริการหลังการขายของซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์กับเจ้าของซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 15,750,000 บาท ค่าบุคลากรสนับสนุนประจำที่ สดช. 2 คน เป็นเงิน 252,000 บาท สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์อีก 105,000 บาท

แหล่งข่าวระบุว่า การจัดประมูลครั้งนี้มีประเด็นที่ส่อให้เห็นพิรุธทั้งในเรื่องราคาที่ผู้ชนะการประมูลเสนอราคาให้ สดช.สูงกว่า NT ถึง 35 ล้านบาท และตัดสิทธิ NT ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี อีกทั้ง NT เป็นหน่วยงานของรัฐที่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ควรจะสนับสนุนเพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ซึ่งผู้ประกอบการเอกชนไม่สนใจลงทุนเพราะไม่ทำกำไร

‘มีบุคคลใกล้ชิดกับรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐา เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันการประมูลโครงการ Big Rock มีฉายาว่า มิสเตอร์ดับเบิลที ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ในกระทรวงดีอี 30% งานโครงการ MA เห็นตัวเลขชัดๆ ว่าถ้าให้ NT ทำถูกกว่าเอกชนทำถึง 35 ล้านบาท แต่ใช้ข้ออ้างว่าตกคุณสมบัติเรื่องผลงานก็ปรับตกได้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ NT ให้บริการ MA มาตลอด ต่อไปคำขวัญกระทรวงคงเป็น รัฐวิสาหกิจล่มจม แต่เอกชนจงเจริญ’


กำลังโหลดความคิดเห็น