xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ตรวจไซต์ก่อสร้าง "สีชมพู-สีม่วงใต้" ล้อมคอกอุบัติเหตุ สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันวัสดุร่วงหล่น เข้มตรวจเช็กอุปกรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟม.ลงพื้นที่ไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ ตรวจเข้มความปลอดภัยหลังเกิดเหตุน้ำปูนหล่นใส่รถยนต์ สั่งเพิ่มมาตรการติดตั้งตาข่ายสองชั้นกันวัสดุร่วงหล่น พร้อมผ้าใบกันน้ำคอนกรีต ส่วนสีม่วงใต้ กำชับตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำงานบนที่สูง สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

วันที่ 2 พ.ค. 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คตป.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย การจัดการจราจร และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ รฟม.กำกับการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดเสมอมา

รฟม.และ คตป.ได้ลงตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้างสถานี MT01 เมืองทองธานี ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี เพื่อติดตามการแก้ไขกรณีเกิดเหตุปูนเหลวร่วงใส่รถยนต์ของผู้สัญจรทางถนน ซึ่งผู้รับสัมปทานได้ถอดบทเรียนและจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้ว เช่น การติดตั้งตาข่ายแบบ Protection กันวัสดุร่วงหล่น 2 ชั้น พร้อมผ้าใบกันน้ำคอนกรีต การจัดให้มีผู้เฝ้าระวังและทีมฉุกเฉินด้านล่างขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ


จากนั้นจึงเดินทางต่อไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงสถานีราษฎร์บูรณะ-สถานีพระประแดง บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยเน้นตรวจสอบการทำงานบนที่สูง การติดตั้งแผ่นรองขาเครน ราวกันตก บันไดขึ้นลงที่มีราวจับมั่นคง การยึดติดโครงสร้างนั่งร้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทาง


นายวิทยา พันธุ์มงคล รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างงานโยธาของทั้งสองโครงการ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมมาตรฐานในงานก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุด โดยกำชับให้ทั้งสองโครงการมีการควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ รวมถึงจัดฝึกอบรมและกำกับการทำงานในทุกขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ข้อกำหนดตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ล้วนเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในแนวถนนสาธารณะ หากเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในส่วนใดส่วนหนึ่ง ย่อมจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการในภาพรวมได้

นอกจากนี้ ได้กำชับเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการจราจรของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ ขอให้ผู้รับสัมปทานคำนึงถึงทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนด้วย การปิดเบี่ยงจราจรในเวลากลางคืน ควรมีการเพิ่มสัญญาณไฟ แสงสว่างให้เพียงพอต่อการสังเกตเห็นได้ในระยะที่เหมาะสม และได้มีการซักถามถึงระบบการอนุญาตให้ทำงาน (Permit to Work) รายการตรวจสอบประจำวัน (Daily Checklist) ตลอดจนลำดับการรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ (Emergency Call) ที่ใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกัน และบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างดีต่อไป


ปัจจุบัน รฟม.ได้มีการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยผ่านทาง คตป. ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการครอบคลุมทั้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างงานโยธา ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสามารถร่วมมือกันในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในทุกระยะ และมีความคล่องตัวในการพิจาณาปรับแก้ไขเชิงนโยบายหรือการกำหนดมาตรการเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด


นอกจากนี้ รฟม.ยังมีคณะทำงานย่อยที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน เช่น คณะเจ้าหน้าที่โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ (Project Team) ทำหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.ให้แก่สาธารณชน
กำลังโหลดความคิดเห็น