xs
xsm
sm
md
lg

ไปรษณีย์ไทยวางเป้าหมายนำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพบนแนวคิดการเป็น Tech Post

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าสู่ Tech Post นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม อีกทั้งยังคงให้บริการด้วยมาตรการอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังคงมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานด้านโลจิสติกส์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ความปลอดภัย และความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งตอบสนองการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เผยผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 โดยมูลค่าอีคอมเมิร์ซในปี 2564 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เป็น 4.01 ล้านล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 6.11 จากปี 2563 ผนวกกับการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิว และนโยบายเปิดประเทศของภาครัฐ ที่คาดว่าจะทำให้การจับจ่ายทั้งออฟไลน์ และออนไลน์กลับมาคึกคักมากขึ้น และยังเข้าใกล้ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง เช่น วันคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ที่ตามปกติแล้วจะมีการส่งมอบพัสดุระหว่างกันเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ปริมาณชิ้นงานที่เข้าสู่ระบบขนส่งมีเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายมิติเพื่อให้ระบบการขนส่งมีความรวดเร็ว ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู้การเป็น Tech Post อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทั้งการติดตั้งเครื่องคัดแยกแบบ Cross Belt Sorter เพิ่มเป็นเครื่องที่ 3 ซึ่งสามารถคัดแยกสิ่งของได้กว่า 7,200,000 ชิ้นต่อเดือน เพื่อรองรับปริมาณสิ่งของจากกลุ่มธุรกิจ e-Commerce โดยเฉพาะการนำร่องติดตั้งเครื่องให้บริการรับฝากอัตโนมัติ (APM) ใน 7 ที่ทำการไปรษณีย์ คือ ไปรษณีย์จตุจักร ไปรษณีย์นนทบุรี ไปรษณีย์ลาดพร้าว ไปรษณีย์ภาษีเจริญ ไปรษณีย์บางขุนเทียน ไปรษณีย์บางพลี เคาน์เตอร์ไปรษณีย์แสมดำ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการในรูปแบบ Self-Service ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการได้ลดระยะเวลารอคอยใช้บริการที่เคาน์เตอร์ และอำนวยความสะดวกในยุคที่ต้อง social distancing บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ หรือ FUZE POST บริการรับฝากสิ่งของถึงบ้าน Pick - up Service ซึ่งจะทำให้กลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการส่งของมากกว่าเดิม


นอกจากนี้ ถึงแม้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดประเทศตามนโยบายของภาครัฐอีกครั้ง ไปรษณีย์ไทยยังคงให้บริการตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ งดการพูดคุยระหว่างให้บริการ และเจ้าหน้าที่นำจ่ายต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระหว่างนำจ่ายสิ่งของให้ลูกค้าทุกครั้ง ศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส อีกทั้ง ไปรษณีย์ไทยได้เดินหน้าให้เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และได้ทยอยฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศแล้วอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการทุกคน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น