xs
xsm
sm
md
lg

ทิศทางธุรกิจกลุ่มสามารถเน้นเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้ารายได้ 15,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มสามารถเปิดแผนธุรกิจปี 2021 บนเป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปีแห่งการพลิกฟื้นและเจาะลึกในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสสร้างรายได้ประจำ (Recovery & Reform) ผ่าน 2 สายธุรกิจหลัก Digital ICT Solutions และ Utilities & Transportation บนเป้าหมายรายได้ 15,000 ล้านบาท

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มสามารถได้เตรียมความพร้อมและมีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารธุรกิจ การพัฒนาคน การพัฒนาโซลูชันต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบ

โดยเน้นการสร้างรายได้ผ่านโมเดลธุรกิจ B2G2C มากขึ้น จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสถานะทางการเงินของบริษัท ทำให้เรามีความพร้อมในการลงทุนและให้บริการระบบ Digital Public Services ก่อน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไม่ต้องรองบประมาณ

ขณะเดียวกัน ผลจากโรคระบาดโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจ CATS ที่ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชา และเป็นแหล่งรายได้ประจำของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของจำนวนเที่ยวบิน แต่ก็เป็นที่คาดการณ์ว่า เมื่อมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย และธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวและการเดินทางก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เช่น สายธุรกิจ Digital ICT Solutions ซึ่งแม้จะมีการเลื่อนการใช้งบประมาณภาครัฐออกไปบ้างในบางโครงการ แต่ก็ยังคงเก็บงานโครงการใหม่ๆ เข้ามาในพอร์ตได้พอสมควร โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มสามารถเทลคอม ได้เซ็นสัญญาโครงการมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท และล่าสุด ประเดิมต้นปี 2021 ด้วยการเซ็นสัญญาติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลค่า 380 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Cyber Intelligence มูลค่า 189 ล้านบาท ทำให้กลุ่มสามารถเทลคอม มีมูลค่าโครงการในมือ ประมาณเกือบ 8 พันล้านบาทในปัจจุบัน

ส่วนธุรกิจภายใต้สามารถดิจิตอล ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน โดยจะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นจากบริการ Digital Trunk Radio และรายได้ใหม่จากบริการ Mobile Security Application ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้กระชับ พร้อมผลักดันให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารับผิดชอบการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างเต็มตัว รองรับการแข่งขันและความท้าทาย รวมถึงเปิดกว้างในการพิจารณาลงทุนสตาร์ทอัป

ทั้งนี้ ในสายธุรกิจ Digital ICT Solutions เน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ Digital Transformation แก่องค์กรผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพ ได้แก่ โซลูชันเพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ เช่น ระบบการจัดเก็บภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Direct Coding & Marking ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โซลูชัน Robotic Process Automation หรือ RPA ที่นำเทคโนโลยี Machine Learning & AI เข้ามาเพิ่มศักยภาพและลดทอนเวลาในกระบวนการทำงานภายในองค์กร ทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิผลสูงสุด

ยังมีโซลูชันด้าน Live Training Platform เป็นโซลูชันที่รองรับการจัดอบรมออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยังมีระบบ AMI (Advance Metering Infrastructure) หรือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าขั้นสูง เป็นโครงสร้างหลักของสมาร์ทกริด (เป็นระบบโครงข่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ที่นำ ICT มาประยุกต์ในการบริหารการใช้พลังงาน) ที่จะช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมค่าไฟ และสามารถบริหารการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

โซลูชันด้านการเงิน อย่าง Core Banking System ที่ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยด้านธุรกรรมการเงิน การยืนยันตัวตน ที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด และยังมี Payment Solutions ที่เน้นให้บริการแบบ Omni Channel ครอบคลุมทุกช่องทางธุรกรรมทางการเงิน ทั้ง Online และOffline ต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจ EDC และ POS พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งกลุ่ม B2B และ B2C

ส่วนโซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง โดยปีนี้จะมีการขยายขอบเขตการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านทางโมบาย เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งรายองค์กร และรายย่อยจากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยของข้อมูล ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะที่สายธุรกิจ Utilities & Transportation ยังคงเตรียมการที่จะนำบริษัท SAV (ถือหุ้น CATS ที่ทำธุรกิจด้านการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นขยายธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับพลังงาน เช่น Power Substation การวางระบบสายส่งไฟฟ้า การนำสายไฟลงดิน รวมถึงการศึกษาธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

“ในปี 2021 คาดว่าสถานการณ์โควิด-19 และการเมืองในประเทศน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งการอัดฉีดงบประมาณจากภาครัฐ และการมาถึงของเทคโนโลยี 5G ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชิวิตแบบ new normal จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มสามารถ ดังนั้น สิ่งที่เรามุ่งเน้นในปีนี้ คือ การขยายฐานลูกค้า การพัฒนา Digital Solutions ใหม่ๆ และความพยายามในการสร้าง New S-Curve ให้แก่ธุรกิจอย่างจริงจัง”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...