xs
xsm
sm
md
lg

Apple จัดโครงการรักษ์โลก นำเงินรายได้จากการซื้อแอปสมทบทุน WWF

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แอปเปิล (Apple) มุ่งมั่นในการทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ดีขึ้น ร่วมกับ WWF และนักพัฒนาแอปชั้นนำ 24 ราย เปิดตัวแคมเปญ “Apps for Earth” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน โดยในช่วงระยะเวลาของแคมเปญจะนำเงินรายได้ 100% จากการซื้อแอป หรือซื้อสินค้าและบริการภายในแอปที่เข้าร่วมแคมเปญ Apps for Earth จะถูกนำไปสมทบทุนให้แก่ WWF

ทั้งนี้ ลูกค้า App Store สามารถสนับสนุน WWF ในการสร้างการรับรู้ และปกป้องชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยการใช้งานแอปที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญนี้ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานที่ WWF ให้ความสำคัญ ได้แก่ การรักษาผืนป่า, มหาสมุทร, น้ำจืด และสัตว์ป่า, อาหาร และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อแอปที่เข้าร่วมแคมเปญสามารถดูได้ที่ Apps for Earth

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันโลกกำลังสูญเสียพื้นที่ป่าเทียบเท่ากับ 48 สนามฟุตบอลในทุก 1 นาที การช่วยกันรักษาผืนป่าจะช่วยรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ ส่งผลดีต่อภูมิอากาศ ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

นอกจากนี้ 71% ของพื้นผิวของโลกคือ มหาสมุทร ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของชีวิตบนโลก ตั้งแต่อาหารที่เรารับประทาน ไปจนถึงมากกว่าครึ่งของออกซิเจนที่เราหายใจ การปกป้องระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ และการฟื้นฟูจะช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีววิทยา สร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

ขณะที่ปริมาณน้ำจืดที่ใช้ได้บนโลกใบนี้มีน้อยกว่า 1% ของจำนวนน้ำทั้งหมดที่มี และผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และวิธีการบริโภคน้ำจืด ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง

ก่อนหน้านี้ ในปี 2014 รายงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของ WWF ระบุว่า ความหลากลายทางสายพันธุ์ของประชากรสัตว์ป่า ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลา ลดจำนวนลงถึง 52% ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา

ส่วนมนุษย์มีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรมากกว่าที่ควรจะเป็นถึง 100-1,000 เท่า ส่งผลให้ทุกวันนี้ประชากรมากกว่า 7 พันล้านคนบริโภคมากกว่าจำนวนที่ธรรมชาติผลิตได้ 1.5 เท่า ภายในปี 2050 จำนวนประชากรจะมีมากถึง 9 พันล้านคน และความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และการผลิต พร้อมๆ กับการลดขยะ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค จะทำให้เราสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับทุกคนภายในปี 2050 จากจำนวนผืนดินที่เราใช้ในบริมาณใกล้เคียงกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายสามารถป้องกันได้หากประเทศของเรา และประเทศอื่นๆ รอบตัวลงมือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือก และการใช้พลังงานในวันนี้

นอกเหนือจากการเปิดตัวแคมเปญ Apps for Earth วันนี้ แอปเปิลได้ปรับโฉมเว็บไซต์ apple.com/th/environment ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ได้แก่ การลงทุนด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล รวมถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...