xs
xsm
sm
md
lg

มาร์คยังไม่เลิกฝัน ดันไทยเป็นฮับไอซีทีอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงนโยบาย
"โอบามาร์ค" นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีย้ำชัดระหว่างแถลงนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่ารัฐบาลจะพัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ร่วมกับสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสื่อสารอย่างเท่าเทียม ที่สำคัญจะพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อการเป็นฮับไอซีทีในภูมิภาคคำแถลงนโยบายรัฐบาลด้านไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จากปากนายอภิสิทธิ์ช่วงเช้าวันนี้ (30 ธันวาคม) ชัดเจนว่ารัฐบาลมาร์ค 1 ยังตั้งความหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือฮับไอซีที โดยสามารถแบ่งนโยบายออกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1.รัฐบาลจะพัฒนาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน

2.รัฐบาลจะพัฒนาบริการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.รัฐบาลจะพัฒนาการให้บริการภาครัฐ การศึกษา สาธารณสุข และการขนส่ง ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

แม้คำแถลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศอย่างมาก แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการไอซีทีไทยยังไม่สามารถยิ้มได้เต็มที่ จนกว่าจะได้เห็นนโยบายเต็มรูปแบบจากกระทรวงไอซีที ซึ่งจะเป็นแม่งานประสานความฝันให้เป็นความจริงได้ โดยเฉพาะความฝันเรื่องการดันไทยเป็นฮับไอซีทีอาเซียน ซึ่งถูกพูดถึงทุกครั้งที่มีการแถลงนโยบาย แต่กลับไม่เคยเป็นจริงแม้สักครั้งเดียว

นายปฐม อินทโรดม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด ให้ความเห็นว่า สิ่งที่อุตสาหกรรมไอซีทีไทยต้องการอย่างยิ่งในขณะนี้คือการกำหนดไอซีทีโร้ดแม็ป ซึ่งต้องรอว่ากระทรวงไอซีทีภายใต้การนำของ"พยาบาลนก" หรือ ร.ต.(หญิง)ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี จะมีการประกาศออกมาหรือไม่

"ยังไม่อยากแสดงความเห็นมากในตอนนี้เพราะยังไม่รู้ว่านโยบายล่าสุดของกระทรวงไอซีทีจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่จะบอกก็คือ ประเทศไทยยังขาดโร้ดแม็ปด้านไอซีที การไม่มีโร้ดแม็ปทำให้อุตสาหกรรมไอทีพัฒนาไปแบบไม่รู้ทิศทาง ส่วนตัวผมเองชื่นชอบนโยบาย 839 ที่เกาหลีใต้ประกาศไว้เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว 8 คือจำนวนบริการที่รัฐกำหนดแนวทางไว้ให้เป็นบริการหลักของอุตสาหกรรมไอซีทีของชาติในอนาคต 3 คือจำนวนอินฟราสตรัคเจอร์ด้านโทรคมนาคมที่รัฐบาลจะวางไว้ให้ครอบคลุม และ 9 คือจำนวนสินค้าหลักที่บริษัทจะเปิดตัวให้องค์กรในชาติทดลองใช้ สรุปคือรัฐวางแนวทางชัดเจนว่าจะพัฒนาอะไรบ้าง ทำโครงข่าย ส่วนเอกชนในชาติก็เก็บเงินเตรียมซื้อ ผมว่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว"

ปฐมบอกว่า นโยบาย 839 เป็นนโยบายที่หลายประเทศนำไปประยุกต์ใช้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากประเทศไทยจะเดินรอยตาม

สำหรับกระทรวงไอซีที กำหนดการแถลงนโยบายต่อสาธารณชนคือวันที่ 5 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น.

Related Links :
ICT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...