xs
xsm
sm
md
lg

“สภาทนายความ” จัดงานวันสถาปนาสภาทนายความ ครบรอบ 38 ปี “ทวี สอดส่อง” รมว.ยุติธรรม ร่วมยินดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม“สภาทนายความ” จัดงานวันสถาปนาสภาทนายความยิ่งใหญ่ ครบรอบ 38 ปี “ทวี สอดส่อง” รมว.ยุติธรรม ร่วมยินดี พร้อมสมาชิกสภาทนาย นักกฎหมาย ส.ส. และ ส.ว.ชื่อดัง

วันที่ 10 ก.ย.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สภาทนายความ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ครบรอบ 38 ปี (นับจากมีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528) เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญกุศลให้ทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมงานในพิธี

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ โดยกล่าวยินดีร่วมงานกับสภาทนายความ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน มี ศาสตราจารย์พิเศษ เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ นายจัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตรี สมชัย เดชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกฤติทัช แสงโยธิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิกสภาทนายความ ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1 นายสิทธิโชค ศรีเจริญ อดีตประธานกรรมการมรรยาททนายความ นายพนิต บุญชะม้อย อดีตประธานกรรมการมรรยาททนายความ นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช อดีตอุปนายกฝ่ายบริหาร นายสมัคร เชาวภานันท์ อดีตอุปนายกฝ่ายบริหาร นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกทนายความ และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาสถาปนิก สภาการพยาบาล สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับวันสถาปนาสภาทนายความ สืบเนื่องจากวันที่ 10 กันยายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และพระองค์ท่านได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้สภาทนายความอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ซึ่งในปีนี้สภาทนายความ ครบรอบ 38 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น