xs
xsm
sm
md
lg

“ส.ว.วันชัย” ประเดิมหารือ “เศรษฐา” ฟัน มสธ.ประวิงเวลาเสนอแต่งตั้งอธิการบดี ชี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครตายกันไปข้างหนึ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ว.วันชัย ประเดิมหารือนายกฯ เศรษฐา ฟัน มสธ. ประวิงเวลา เสนอแต่งตั้งอธิการบดี ชี้ ”ไม่จำเป็น ต้องรอให้ใครตาย กันไปข้างหนึ่ง” ย้ำเปลี่ยนรัฐบาลมา 3 รัฐบาลแล้ว ยังแก้ปัญหาธรรมาภิบาล ใน มสธ.ไม่ได้เลย


เมื่อวันที่ 29 ส.ค. การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญครั้งที่ 12 ได้มีการอภิปราย หารือในที่ประชุม โดย ส.ว.วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้ประเดิมอภิปรายหารือ ไปยังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน ประเด็นปัญหาการไม่เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีของ มสธ. ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ระยะเวลาเกือบ 7 ปี โดยมีเนื้อหา สาระที่สำคัญ คือ

1. สภามหาวิทยาลัย มสธ ได้ มีมติเห็นชอบ ให้รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี คนใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 หากแต่จนบัดนั้น จนถึงบัดนี้ ยัง ไม่มี วี่แวว ความคืบหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

2. เหตุผล สำคัญที่ต้อง รีบดำเนินการโปรดเกล้าตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ ที่สำคัญคือ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษา ในคดีสรรหาอธิการบดีคนใหม่ เป็นที่ยุติเด็ดขาดแล้ว ว่า กระบวนการสรรหา เป็นไปตามข้อกฎหมายทุกประการ มติที่ประชุม ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ก็ถูกต้อง ตามกฎหมายทุกประการ และ คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ ดังนั้น จึงไม่มี เหตุใดๆ อีกแล้ว ที่สภามหาวิทยาลัย มสธ. จะประวิงเวลา ต่อไป

3. ส.ว.วันชัย กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ว่าเมื่อทางสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม ได้กรอกประวัติบุคคลเพื่อเสนอ แต่งตั้งโปรดเกล้า เรียบร้อยแล้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่พบประวัติใดๆ ที่กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด เหตุใด สภามหาวิทยาลัย ถึงยังไม่ยอมโปรดเกล้าเสียที ทั้งนี้ สว.วันชัยได้กล่าวทิ้งท้าย ในการประชุมว่า “...ไม่จำเป็น ต้องรอ ให้ใครตายกันไปข้างหนึ่ง...”

ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการเมืองของ มสธ. ว่า ใครบางคน บางกลุ่ม หรือไม่ อาจเป็นผู้อาวุโสอายุ จะ 90 ปี ที่มีอำนาจ และอิทธิพลทุกเรื่องใน มสธ. แต่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน และกำลังถูกตรวจสอบ จาก ป.ป.ช. ในหลายกรณี ตามที่ตกเป็นข่าว จึงอาจจะต้องรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อปกปิดให้การตรวจสอบนั้นให้ยากขึ้นเลยต้อง ใช้วิธีการ ประวิงเวลาการแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ หรือไม่ อันเป็นพฤติการณ์ที่กำลัง นำพาสภามหาวิทยาลัย ชุดนี้ เข้าคุกตาราง สุ่มเสี่ยง มาตรา 157 และทำลายหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสิ้นเชิง เพราะเปลี่ยนรัฐบาลมา 3 รัฐบาลแล้ว ยังแก้ปัญหาธรรมาภิบาล ใน มสธ.ไม่ได้เลย

และ มีรายงานข่าวว่า ส.ว.วันชัย จะนำเรื่องนี้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาให้มีรายละเอียดลงลึกมากขึ้น ในวันแถลงนโยบาย การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ชุดใหม่ อีกครั้งหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น