xs
xsm
sm
md
lg

สธ.-วธ.ลงนามร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ หนุนตักบาตรเมนูชูสุขภาพ เผย 3 โรคทำมรณภาพสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สธ.-วธ. ลงนามร่วมมือดูแลสุขภาพ "พระสงฆ์" หนุนตักบาตรด้วยเมนูชูสุขภาพ เผย 5 โรคยอดฮิตในพระสงฆ์พบอาพาธบ่อย ทั้งความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ไข้หวัด และปริทันต์อักเสบ สาเหตุมรณภาพมาจากมะเร็ง ปอดบม และหัวใจ

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม. ในงานแถลงข่าวอาหารสุขภาพพระสงฆ์ ภายใต้โครงการบุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังยปริณายก ในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา มีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธาน ทั้งนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมศาสนา และ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร


นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง มีกรมอนามัยดำเนินงานผ่านรูปแบบวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ด้านสุขภาพเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแพร่พระธรรม คำสอนสอดแทรกสาระสุขภาพ ดูแลสภาพแวดล้อมภายในวัดและชุมชนให้สะอาดปลอดภัย ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2565 จำนวน 18,496 รูป พบว่า พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ร้อยละ 25.58 และข้อมูล รพ.สงฆ์ปี 2563 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคของพระสงฆ์ คือ ไขมันในเลือดสูง ดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน สูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง โรคที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ไข้หวัดตามฤดูกาล และโรคเหงือกอักเสบและปริทันต์ สาเหตุการมรณภาพส่วนใหญ่ คือ โรคมะเร็ง โรคปอดบวม โรคหัวใจและหลอดเลือด

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ด้านโภชนาการในพระสงฆ์พบว่า อาหารที่ประชาชนนิยมนำไปตักบาตรจะประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล ไขมัน และกะทิที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร ส่งผลให้เกิดไขมันสะสม ประกอบกับสถานภาพพระสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น ดังนั้น ประชาชนควรคำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยการเลือกเมนูชูสุขภาพในการตักบาตร เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ มีความหลากหลาย เลือกอาหารลดหวาน มัน เค็ม เลือกข้าว แป้งที่ผ่านการขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีต อาหารประเภท ปลา เต้าหู้ ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และถั่วเมล็ดแห้ง เลี่ยงเมนูอาหารกะทิ และอาหารทอด เปลี่ยนเป็นอาหารประเภทต้ม นึ่ง ยำ อบ ลวก น้ำพริก เพิ่มผักผลไม้หลากหลายชนิดและสี ตามฤดูกาล นมจืด นมพร่องมันเนย โยเกิร์ตรสธรรมชาติ น้ำเปล่า และน้ำปานะหวานน้อย หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม ชาหรือกาแฟสำเร็จรูป เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูง ส่วนการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วธ. และ สธ.จะได้ร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น