xs
xsm
sm
md
lg

ตร.สภ.คลองห้า ฝากขัง “เพนกวิน-ไมค์” แกนนำม็อบบุกป่วน หน้า บก.ตชด.ภาค 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมตร.สภ.คลองห้า ฝากขัง “เพนกวิน-ไมค์” แกนนำม็อบบุกป่วนก่อความวุ่นวาย หน้า บก.ตชด.ภาค 1 ศาลกำลังพิจารณาให้ฝากขังหรือไม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (9 ส.ค.) ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี พนักงานสอบสวน สภ.คลองห้า ได้ยื่นคำขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลจำนวน 9 สำนวน ในฐานความผิดเดียวกันและเนื้อหาเดียวกันแต่แยกสำนวน เป็น ฝ 352/2564 - ฝ390/2564 ทั้งนี้ มีสำนวนที่ ฝ 384/2564 ของนายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน ชิวารักษ์ และ ฝ388/2564 ของ นายภาณุพงศ์ หรือ ไมค์ จาดนอก รวมอยู่ด้วย
พนักงานสอบสวนฯกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น, ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน, ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร์โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป, ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกันทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิด วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 14.50-17.30 น. ต่อเนื่องกัน บริเวรถนนเลียบคลองห้า หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 หมู่ที่ 6 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 วรรคสาม, ประกอบมาตรา 83 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28 ) ลงวันที่ 17 ก.ค. 64, คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 7022/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35, 51, 52 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 6) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 มาตรา 3, 4, 9

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว

ศาลจังหวัดธัญบุรี กำลังพิจารณาคำร้องให้ฝากขัง
กำลังโหลดความคิดเห็น