xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวลึกปมลับ : "บิ๊กตู่" จบแน่ พ้นคดีอยู่บ้านหลวง

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม“ข่าวลึกปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมือง และกระบวนการยุติธรรม วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ตอน "บิ๊กตู่" จบแน่ พ้นคดีอยู่บ้านหลวงคำชี้แจงข้อกล่าวหาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ผู้ถูกร้อง) นายกรัฐมนตรี กรณีอยู่บ้านหลวง ในกรมทหารรายที่๑ รักษาพระองค์ เป็นบ้านพักรับรอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินชี้ขาดในวันที่ 2 ธันวาคม มีว่า 

การเข้าอยู่อาศัยและใช้บ้านพัก เป็นไปโดยการอนุญาตและเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๘
​​
พลเอกประยุทธ์ ชี้แจงว่าในช่วงที่ตนเองเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น บ้านพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ้านพักรับรองของนายกรัฐมนตรี ไม่เหมาะสม ในหลายๆ ด้าน

ทางด้านกองทัพบกจึงเสนอว่าควรใช้บ้านพักรับรองกองทัพบก ในกรมทหารราบที่ ๑ รักษากระองค์ ซึ่งมีรั้วรอบขอบชิด มีระบบรักษาความปลอดภัยและไม่ก่อความเดือดร้อนรบกวนเพื่อนบ้านในละแวกนั้น ให้เป็นบ้านพักรับรองของพลเอก ประยุทธ์ ต่อไป

อีกทั้งกองทัพบกยังสามารถสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานให้อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อพิจารณา ประเด็นพลเอก ประยุทธ์ มีสิทธิอยู่บ้านพักรับรองกองทัพบกได้หรือไม่ จึงต้องดูจากระเบียบกองทัพบกว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบ ระบุว่า บ้านพักรับรองกองทัพบก หมายความว่า บ้านพักของทางราชการกองทัพบกที่กำหนดให้เป็นที่พักของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก หรืออดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมสวัสดิการทหารบก

ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ คือเป็นข้าราชการประจำการสังกัดกองทัพบกที่มีชั้นยศพลเอก,เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว

บุคคลมีคุณสมบัติเช่นนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย ตามระเบียบ โดยร้องขอ หรือเสนอความต้องการขอเข้าพักอาศัยต่อกองทัพบก โดยผ่านกรมสวัสดิการทหารบก

สำหรับ ประเภทของบ้านพักรับรองกองทัพบกสำหรับผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยมีดังนี้ คือ บ้านพักรับรองกองทัพบก อาคารหมายเลข ๗๐/๒๕ เป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารบก ,บ้านพักรับรองกองทัพบก อาคารหมายเลข ๑, ๔, ๓, ๑๐๗/๑๐, ๒๔๖/๑๖, ๒๖/๑๘, ๓๘๕/๒๓, ๒๔๙/๒๕, ๔๓๗/๓๗, ๔๙๒/๔๕, ๔๙๓/๔๕

และที่กองทัพบกกำหนดขึ้นในภายหลังเป็นบ้านพักรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก และอดีตผู้บังคับบัญชา ที่ทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบก

​ในเรื่องค่าน้ำค่าไฟฟ้า ระเบียบบอกว่า บ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนด ให้กองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็น และเหมาะสมในการใช้งาน

ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือบ้านพักที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ถูกร้อง ใช้อาศัยอยู่ในปัจจุบัน เป็นบ้านพักที่กองทัพบกสามารถให้พลเอก ประยุทธ์ ใช้เป็นบ้านพักรับรองโดยอ้างว่าเป็นไปตามระเบียบฯ ได้หรือไม่ ​และเป็นบ้านพักรับรอง ที่มีเลขที่เดียวกับที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบหรือไม่

เนื่องจากหากกองทัพบกต้องการใช้บ้านพักหลังใดเป็นบ้านพักรับรอง ก็จะต้องประกาศกำหนดตามระเบียบฯ ก่อน จึงจะสามารถใช้เป็นบ้านพักหลังดังกล่าวเป็นบ้านพักรับรองตามระเบียบฯ ได้

อีกทั้งการกำหนดบ้านพักสวัสดิการและบ้านพักรับรองต้องกำหนดให้แยกต่างหากกัน มิใช่หลังเดียวกัน เนื่องจากถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันและมีระเบียบการควบคุมดูแลที่ต่างกัน

แต่บ้านพักที่นายกฯ ใช้อาศัยในปัจจุบัน เป็นหลังเดียวกับที่ใช้อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะเป็นบ้านพักสวัสดิการ

จึงมีปมปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า บ้านพักที่พลเอก ประยุทธ์ ใช้อาศัยอยู่ในปัจจุบัน เป็นบ้านพักที่กองทัพบกสามารถให้พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นบ้านพักรับรองโดยอ้างว่าเป็นไปตามระเบียบฯ ได้หรือไม่

ซึ่งต้องดูว่า เป็นบ้านพักรับรองที่มีเลขที่เดียวกับที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบหรือไม่ เนื่องจากหากกองทัพบกต้องการใช้บ้านพักหลังใดเป็นบ้านพักรับรอง ก็จะต้องประกาศกำหนดตามระเบียบฯ ก่อน จึงจะสามารถใช้เป็นบ้านพักหลังดังกล่าวเป็นบ้านพักรับรองตามระเบียบฯ ได้

เพราะ การกำหนดบ้านพักสวัสดิการและบ้านพักรับรองต้องกำหนดให้แยกต่างหากกัน มิใช่หลังเดียวกัน เนื่องจากถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันและมีระเบียบการควบคุมดูแลที่ต่างกัน

แต่บ้านพักที่นายกฯ ใช้อาศัยในปัจจุบัน เป็นหลังเดียวกับที่ใช้อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะเป็นบ้านพักสวัสดิการ

ข้อเท็จจริงในเรื่องการอยู่บ้านพักทหาร เป็นบ้านหลวงในลักษณะไหน พลเอก ประยุทธ์จะผิดหรือไม่ จะได้ไปต่อ หรือจะร่วงก็ตรงนี้

แต่อย่างไรก็ตาม คนในพรรคเพื่อไทย บางส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับการสู้คดีนี้ ในศาล รธน. ยอมรับเองว่า

พลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้ยังมีโอกาสรอดไม่น้อยเพราะมีข้อต่อสู้ทางคดีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีน้ำหนักลบล้างคำร้องได้ โดยเฉพาะคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองทัพบก ที่เป็นเอกสารหนังสือลงนามโดย ทั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองเลขาธิการพระราชวัง สมัยเป็น ผบ.ทบ. และ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน

สอง ผบ.ทบ.รับรองพลเอก ประยุทธ์ อยู่บ้านพักหลวงได้ และถูกต้องตามระเบียบ

ขณะที่ปัจจุบัน บ้านพักพลเอก ประยุทธ์ ตามกฎหมายอยู่ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ที่ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

เรื่องนี้จบแน่ ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมา อย่างไร?


กำลังโหลดความคิดเห็น...