xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เผยโดนกับตัว ถูกแฮกบัตรเครดิต 4 ใบ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.
MGR Online - ผู้ช่วย ผบ.ตร.เผยกลางเวทีประชุมวิชาการ “วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” เจอกับตัวแฮกเกอร์ บัตรเครดิต 4 ใบ ทดสอบล้วงข้อมูล

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) จ.นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” เพื่อเป็นเวทีระดับชาติสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนา และบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนางานตำรวจอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเกิดมิติแห่งองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ ของอาชญากรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทางวิชาการ จำนวน 23 เรื่อง แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม จำนวน 10 เรื่อง กลุ่มสาขานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง และกลุ่มสาขานิติศาสตร์ จำนวน 9 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวว่า วันนี้ยินดีที่กลับมาที่ รร.นรต.อีกครั้งหนึ่งในอีกบทบาทหนึ่ง โดยจะขอเล่าเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ คือ มีแฮกเกอร์เข้ามาทำลายระบบของ รพ.แห่งหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องข้อมูลพื้นฐานได้ถูกทำลาย แต่ก็ยังดีที่ระบบการรักษาพยาบาล เช่น การผ่าตัด การดูแลรักษาผู้ป่วยร้ายแรงยังสามารถดำเนินการได้ เรื่องที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปติดตามจับกุมบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการปั่นยอดไลก์ ยอดวิว เช่น การปั่นยอดเพลง การขายเครื่องสำอาง โดยใช้พื้นที่เพียงไม่กี่ตารางเมตร ใช้โทรศัพท์ 1,000 กว่าเครื่อง ประกอบธุรกิจออนไลน์นี้ ดังนั้น จำนวนยอดไลก์ยอดวิวที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก และเรื่องที่ 3 วันที่ 9 เดือน 9 ทั่วโลกจัดโปรโมชันเพื่อการค้าขาย โดยมีธนาคารหลายแห่งส่งข้อความมายังผู้ใช้บริการว่าหมายเลขบัตรเครดิตของท่านมีธุรกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งบัตรเครดิตของผมเองก็โดนไป 4 ใบ ในฐานะผู้ปราบปรามหนี้นอกระบบยังถูกแฮกเกอร์ทดสอบ เพราะการเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายมากเพียงค้นหาข้อมูลจากชื่อ นามสกุลเท่านั้น นี่คือโลกที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมออนไลน์ที่เข้าถึงประชาชนทุกคน

“จาก 3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น่าจะเพียงพอต่อความสำคัญของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ในวันนี้จึงตอบโจทย์ปัญหาอาชญากรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี วันนี้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 ได้เรียนเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ซึ่งได้ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับอาชญากรรมดังที่กล่าวมานี้ แต่ก็เชื่อว่า 3 เหตุการณ์ที่เกิดหลักสูตรของ รร.นรต.ก็ยังก้าวไม่ทันเนื่องจากอาชญากรรมในปัจจุบันจะเดินไปข้างหน้านำกระบวนการยุติธรรมไป 1 ก้าวเสมอ” พล.ต.ท.ปิยะกล่าว

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.ที่ได้ริเริ่มเรื่องต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด ได้เห็นการเจริญเติบโต เชื่อว่ามาตรการขับเคลื่อนหรือการจุดประกายเป็นสิ่งสำคัญ โดยสิ่งที่นายกสภาการศึกษา รร.นรต. ผู้บัญชาการ รร.นรต.ได้วางรากฐานไว้เริ่มเห็นเป็นรูปร่าง โดยพื้นที่ด้านหลังของ รร.นรต.กว่า 300 ไร่ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือนจะสามารถเปิดเป็นแหล่งรองรับสถาบันบังคับใช้ทางกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน โดยจะสร้างเป็นเมืองจำลองที่มีภูมิประเทศทั้งความเป็นชุมชนเมือง ชนบท มีห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน อื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า รร.นรต.จะไม่ได้เป็นสถาบันที่ผลิตตำรวจออกไปรับใช้ประชาชนเท่านั้น แต่จะเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ให้สามารถดูแลประเทศไทยต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ สำหรับการก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการที่ล้ำสมัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย สู่สังคมในระดับสากล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

พล.ต.ต.หญิง พัชรากล่าวว่า การจัดเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในครั้งนี้ มีบทความดีเด่น ที่ได้รับรางวัล 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กลุ่มสาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 2. กลุ่มสาขานิติวิทยาศาสตร์ เรื่องโปรแกรมวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 3. กลุ่มสาขานิติศาสตร์ เรื่องการลงโทษทางอาญาวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ อีกจำนวน 20 เรื่อง อาทิ การพัฒนาการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานจำพวกผ้า, การปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเอกสาร 80 แกรม ที่เปียกน้ำ, แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ, แนวทางการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562-2565, เทคนิคการซักถามของ F.B.I. (Federal Bureau of Investigation), กระบวนการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก : กรณีศึกษาสื่อลามกเด็ก เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น