xs
xsm
sm
md
lg

ก.ต.โยก “สิทธิโชติ อินทรวิเศษ” ผู้พิพากษาศาลฎีกา นั่งอธิบดีศาลอาญา

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
ก.ต.โยก “สิทธิโชติ อินทรวิเศษ” ผู้พิพากษาศาลฎีกา นั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา “เศกสิทธิ์ สุขใจ” รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา และ “นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล” รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7- อดีตโฆษกศาลฯ เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา


วันนี้ (24 ส.ค.) นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 12/2563 มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานศาลยุติธรรมโดย ก.ต.เห็นชอบเเต่งตั้งโยกย้าย ระดับชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งบัญชี 3 (พ.ฎีกา-อธิบดีผู้พิพากษา-ปธ.เเผนกในศาลอุทธรณ์-ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค-หัวหน้าอุทธรณ์-ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์) จำนวน 50 บัญชี

โดยมีตำเเหน่งที่น่าสนใจดังนี้

นางมัณทรี อุชชิน รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริต ภาค 5, นายวิเชียร ดิเรกอุดมฤทธิ์ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา, นายเศกสิทธิ์ สุขใจ รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา, นายวิชัย ช้างหัวหน้า หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายก่อพงศ์ สุวรรณจูฑะ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ภาค 9 เป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา, นายพอพันธุ์ คิดจิตต์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 เป็น รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7, นายศิริชัย ศิริกุล ประธานแผนกคดียาเสพติดฯ ศาลอุทธรณ์ เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน, นายชูศักดิ์ จำปา หัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ เป็น ประธานแผนกคดีทุจริตฯ ศาลอุทธรณ์

นอกจากนี้ ก็มี นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดำรงตำเเหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

ซึ่ง นายสิทธิโชค อายุ 61 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายเเห่งเนติบัณฑิตยสภา, ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำเเหน่งสำคัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 1, ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค1, ผู้พิพากษาศาลฎีกา

และ นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไปดำรงตำเเหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา โดย นายสืบพงษ์ อายุ 60 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายเเห่งเนติบัณฑิตยสภา, ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิตมห่วิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำเเหน่งสำคัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1, ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค.4, อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2, รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7 โดยให้มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีโยกย้ายชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งบัญชี 3 ทางสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอบัญชีมี 161 รายชื่อ โดยที่ประชุม ก.ต.วันนี้พิจารณาไป 50 บัญชีรายชื่อ ส่วนรายชื่อที่เหลือจะพิจารณาในการประชุม ก.ต.ครั้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...