xs
xsm
sm
md
lg

ก.ต.แต่งตั้งโยกย้าย 91 ผู้พิพากษา “สันติ” นั่ง อธ.ศาลเเพ่ง -“อนุรักษ์” รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์-“ธวัชชัย” เลขาศาลฎีกา

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา
ก.ต.แต่งตั้งโยกย้าย 91 ผู้พิพากษา “สันติ วงศ์รัตนานนท์” นั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเเพ่ง “อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล” นั่งรอง ปธ.แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ “ธวัชชัย สุรักขกะ” เป็นเลขาศาลฎีกา

วันนี้ (31 ส.ค.) ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เรียกประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 13/2563 มีวาระการพิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา ตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานศาลยุติธรรมโดย ก.ต.เห็นชอบเเต่งตั้งโยกย้าย ระดับชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งบัญชี 3 (พ.ฎีกา-อธิบดีผู้พิพากษา-ปธ.เเผนกในศาลอุทธรณ์-ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค-หัวหน้าอุทธรณ์-ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์) ระดับชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งบัญชี 3 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 ตำเเหน่ง ที่น่าสนใจดังนี้

1. นายสันติ วงศ์รัตนานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปดำรงตำเเหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
2. นายสรศักดิ์ จันเกษม ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปดำรงตำเเหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2
3. นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำเเหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
4. นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ไปเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
5. นายเกรียงศักดิ์ โฆมานะสิน ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ในศาลอุทธรณ์ ไปเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
6. นายกงจักร์ โพธิ์พร้อม ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ในศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์
7. นายสุทิน อุ้ยตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6

ระดับชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งบัญชี 3 จำนวน 84 ตำเเหน่ง ที่น่าสนใจดังนี้

1. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 อดีตเลขานุการศาลฎีกา ไปดำรงตำเเหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
2. น.ส.มยุรี จามิกรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ไปดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภค ในศาลอุทธรณ์ ภาค 5
3. นายประสิทธิ์ ตันติเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 7
4. นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4
5. นายไกรรัตน์ วีรพัฒนาสุวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 8 ไปดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งฯ ในศาลอุทธรณ์ ภาค 9
6. นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9 ไปดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ในศาลอุทธรณ์ ภาค 9
5. นางกีรติ ตั้งธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
6. นางอุบลรัตน์ ลีพัฒนากิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
7 นายปีติ นาถะภัคติ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พากษาศาลแพ่งมีนบุรี
8. นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่ง รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
9. นายสถาพร ประสารวรรณ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 9
10. นายธวัชชัย สุรักขกะ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาไปดำรงตำเเหน่ง เลขานุการศาลฎีกา
11. นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็น ก.ต.ชั้นศาลอุทธรณ์ไปดำรงตำเเหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
12. นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง ไปเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

นอกจากนี้ ก.ต.ยังเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้ง นายฮูไซนี แซะอาหลี เป็นดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาล จ.ยะลา

โดยให้มีผลวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบัญชีโยกย้ายชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่งบัญชี 3 ทางสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอบัญชีรวมทั้งสิ้น 161 บัญชีรายชื่อ ที่ประชุม ก.ต.พิจารณาไปเมื่อวันที่ 24 ส.ค. จำนวน 50 รายชื่อ และในวันนี้มีการพิจารณาอีก 91 รายชื่อ สำหรับที่เหลืออีก 20 รายชื่อ คาดว่าจะพิจารณาในการประชุม ก.ต.ครั้งต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดูบัญชีรายชื่อ ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2563 ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1FetUkvqWiQEUZWeVPIO0bsouXNUFQkFQ/view
กำลังโหลดความคิดเห็น...