xs
xsm
sm
md
lg

ก.ต.มีมติตั้ง “พงษ์เดช วานิชกิตติกูล” นั่งเลขาฯ ศาลยุติธรรมคนใหม่

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่
ก.ต.เเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา 281 ตำแหน่ง ตั้ง “พงษ์เดช” นั่งเลขาฯ ศาลยุติธรรมคนใหม่ “ชนาธิป” มือทำคดี นปช.ก่อการร้าย นั่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ต.ค. 2563 บัญชี 3 เพิ่มเติม ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 20 ตำแหน่ง มีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้ นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

บัญชี 4 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 167 ตำแหน่ง โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

1. นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ รองเลขาธิการ ประธานศาลฎีกา ไปดำรงตำเเหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ซึ่งเป็นศาลใหญ่มีอำนาจพิจารณาคดีสำคัญมีขอบเขตอำนาจบางคดีในทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้นายชนาธิปเคยนั่งหัวหน้าคณะในศาลอาญาและเป็นองค์คณะพิจารณาคดีสำคัญเช่นคดี 24 แกนนำ นปช.ก่อการร้าย และคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลายคดี

2. นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ เลขานุการศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

3.นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองเลขานุการศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

4. นายภีม ธงสันติ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5. นายนาวี สกุลวงศ์ธนา ผู้พิพากษาอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ไปดำรงตำแหน่ง รองเลขานุการศาลฎีกา

6. นายสุรจิตร เปลี่ยนขำ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ไปเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

7. นายปุญชรัสมิ์ วราพงศ์พิศาล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ไปเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4 จำนวน 90 ตำเเหน่งมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ

นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ หัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 ไปดำรงตำเเหน่ง จำนวนหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ซึ่งมีบทบาทในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องระบบประเมิณความเสี่ยงมาใช้เเทนหลักทรัพย์ในการปล่อยชั่วคราว

และชั้น 3 สับเปลี่ยนตำเเหน่งอีกจำนวน 4 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ต.ยังได้พิจารณาเรื่องที่นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม มีความประสงค์ขอลงจากตำแหน่ง คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ดังนั้นจึงมีมติแต่งตั้งนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่

โดยทุกตำเเหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามมติ ก.ต.วันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมาได้

✅ ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2563 https://drive.google.com/file/d/1Z2B32s23D0VJIF8YIkQ-A5djJ6QBl_4g/view

✅ บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2563 (บัญชี 4 เพิ่มเติม) https://ojc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1247/iid/212067
กำลังโหลดความคิดเห็น...