xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.ส่งต้นสังกัดสอบพนักงานใช้อำนาจตรวจค้นบ้าน จ.ชัยภูมิ จับสวมกุญแจมือ เกินขอบเขตหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “เลขาธิการ ป.ป.ส.” แจงต้องแสดงบัตรพนักงาน ป.ป.ส. ก่อนเข้าตรวจค้นเคหสถานทุกครั้ง และมีขั้นตอนชัดเจน หากประชาชนมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่สายด่วน 1386

วันนี้ (29 มิ.ย.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยกรณีการเผยแพร่คลิประบุว่า ถูกชายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้นบ้าน และจับสวมกุญแจมือ โดยชายดังกล่าวแสดงตนว่า เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่แล้ว พบว่า เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริง โดยชายที่ถูกกล่าวถึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศ พ.ต.ท. สังกัด สภ.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 62 และเข้าทำการตรวจค้นตามที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าเป็นไปตามขั้นตอนในการใช้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือไม่ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นหน่วยงานต้นสังกัดจะระงับการมอบหมายภารกิจด้านยาเสพติดและการใช้บัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นการชั่วคราว จนกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นที่ยุติ

นายนิยม กล่าวว่า การใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในการเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้นบุคคล ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ก่อนเข้าตรวจค้น จะต้องแสดงหมายค้นและอ่านหมายแจ้งผู้ครอบครองเคหสถาน หากสงสัยสามารถขอดูบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส ได้ ก่อนเข้าตรวจค้น 2. ในกรณีที่ไม่มีหมายค้น จะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นในการเข้าค้น เนื่องจากหากช้า ผู้กระทำผิดจะหลบหนี หรือมีการโยกย้ายยาเสพติด หรือทรัพย์สินนั้น โดยเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานนั้นด้วย

“3. การตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยการให้ผู้ครอบครองเคหสถานร่วมในการตรวจค้น และ 4. เมื่อทำการตรวจค้นเรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกผลการตรวจค้นและเหตุในการตรวจค้นเป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานด้วย รวมถึงรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน”

นายนิยม กล่าวอีกว่า จากกรณีดังกล่าวหากพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือใช้อำนาจหน้าที่การเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยมิชอบ หรือเกินขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ป.ป.ส.จะดำเนินการยกเลิก เพิกถอนการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานต้นสังกัดก็จะดำเนินการทางวินัยต่อไป ดังนั้น หากประชาชนสงสัยผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ว่าเป็นความจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้แสดงตน หรือเลขประจำตัวที่มุมขวาของบัตร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบต้องแจ้งชื่อและนามสกุลตนด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ปฏิบัติงานถูกเปิดเผยตัวโดยไม่จำเป็น เนื่องจากอาจมีผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแอบแฝงเข้ามาสอบถามได้ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะปกปิดข้อมูลของผู้ขอตรวจสอบเป็นความลับเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...