xs
xsm
sm
md
lg

เตือนภัย! พบ “เฮโรอีน” ระบาดหนักในหมู่วัยรุ่น เสพติดง่ายสุขภาพโทรมเร็ว แนะคอยสอดส่องลูกหลานใกล้ชิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “ป.ป.ส.” เผยข้อมูล “เฮโรอีน” มีแนวโน้มแพร่ระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังใกล้ชิด เพราะเสพติดง่ายบำบัดรักษาให้เลิกยาก

วันนี้ (22 มิ.ย.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พบว่า เฮโรอีนมีแนวโน้มกลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น แม้จำนวนของผู้กระทำความผิดและผู้เข้ารับการบำบัดจะน้อยมากเพื่อเปรียบเทียบกับยาบ้า แต่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะจำนวนเริ่มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

นายนิยม กล่าวอีกว่า จากรายงานของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สามเหลี่ยมทองคำยังเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนใหญ่ของโลก แม้ว่าปัจจุบันพื้นที่ปลูกฝิ่นจะลดลงไปอย่างมาก แต่เนื่องจากยังมีแหล่งผลิตในเมียนมา ทำให้เฮโรอีนถูกลักลอบลำเลียงข้ามชายแดนเข้ามายังไทยได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่กระจายสู่แหล่งแพร่ระบาดในประเทศและส่วนที่ถูกส่งต่อไปยังประเทศที่สาม โดยข้อมูลการเฝ้าระวังของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.) พบว่า การจับยึดของกลางเฮโรอีนในประเทศเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 จับยึดได้ 376 กก. แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 941 กก. และ 8 เดือนของปี 2563 ระหว่าง ต.ค. 62 - พ.ค. 63 จับยึดได้ 352 กก. และล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 63 กองกำลังป้องกันชายแดนภาคเหนือ จับยึดเฮโรอีน 10 กก. ที่ถูกลำเลียงมาพร้อมกับยาบ้า 8 แสนเม็ด

นายนิยม กล่าวต่อว่า หากพิจารณาจากจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเฮโรอีนก็พบว่าเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มี 3,744 คน แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3,980 คน ส่วนใน ปี 2563 (8 เดือนแรก) มี 2,934 คน อีกทั้งส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นรายใหม่ และที่น่าวิตกคือ 1 ใน 3 เป็นเยาวชน ขณะที่จำนวนผู้กระทำผิดใน 3 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยประมาณปีละ 1,250 คน สำหรับพื้นที่ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเฮโรอีนมาก คือ จังหวัดเชียงราย นราธิวาส กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และกาญจนบุรี

นายนิยม กล่าวเพิ่มเติมว่า เฮโรอีนถูกจัดอยู่ในยาเสพติดที่ออกฤทธิ์รุนแรง (Hard drug) ทำลายสุขภาพให้ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว อยู่ในกลุ่มที่เสพติดง่ายและบำบัดรักษาให้เลิกได้ยาก ดังนั้น หากเฮโรอีนกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นและโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การแก้ไขปัญหาจะทำได้ยากและส่งผลเสียต่อทรัพยากรมนุษย์ของชาติต่อไปในระยะยาว ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสอดส่องดูแลเด็กเยาวชนที่เป็นบุตรหลานหรืออยู่ในความดูแลไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด สำหรับในพื้นที่ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเฮโรอีนมาก ได้สั่งการให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่รับผิดชอบพื้นที่ เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงปัญหาเฮโรอีนให้กับประชาชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เฝ้าระวังปัญหานี้อย่างใกล้ชิด และดำเนินการแก้ไขให้ปัญหาลดลงโดยเร็ว

“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและทำให้สังคมมีความปกติสุข โดยให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ โดยช่วยการดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหากพบผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...