xs
xsm
sm
md
lg

ผ้าห่มผืนละ 400 “เปื่อยยุ่ย-สีตก” ป.ป.ท.รุกสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งสิงห์บุรี พบพิรุธจัดซื้อ โยงสอบผู้ประกอบการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.รุกสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งจ.สิงห์บุรี พบพิรุธการจัดซื้อวงเงิน 2 แสนบาท ได้ผ้าห่มไร้คุณภาพบางเบา เปื่อยยุ่ย สีตก และซื้อเกินราคาผืนละ 400 บาท จ่อตรวจสอบผู้ประกอบการคู่สัญญาเอี่ยวร่วมทุจริตด้วยหรือไม่

วันนี้ (6 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (5 พ.ค.) เวลา 16.00 น. คณะทำงานชุดปฏิบัติการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี ในกรณีการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกผู้สูงอายุ โดยปรากฏตามฎีกาเบิกจ่ายพบว่า เมื่อเดือน ก.พ. 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท สำหรับจัดซื้อผ้าห่มจำนวน 500 ผืน ระบุเหตุผลในการจัดซื้อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สูงอายุประสบภัยหนาว และจากการดำเนินการตรวจสอบปรากฏข้อมูลว่าการจัดหาผ้าห่มนั้นไม่มีความจำเป็น อีกทั้งได้จัดหาผ้าห่มที่มีปริมาณน้ำหนักกรัมมากกว่าปกติจึงทำให้ราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น

คณะทำงานฯ จึงได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพบว่า การจัดซื้อผ้าห่มที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการจัดซื้อนั้นจะกำหนดขนาดและราคาไว้โดยอ้างอิงตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ความกว้างไม่น้อยกว่า 145 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,100 กรัม และมีราคากลางไม่เกินผืนละ 240 บาท รวมทั้งตรวจพบข้อมูลว่า ในปีงบประมาณ 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว โดยกำหนดขนาดผ้าห่มที่จัดซื้อให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 145 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,100 กรัม โดยอ้างอิงประกาศของหน่วยงานที่เคยจัดซื้อและราคาต่อผืนไม่เกิน 240 บาท

เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี และสิ่งที่ปรากฏลำดับแรก คือ จัดซื้อผ้าห่มที่ราคาผืนละ 400 บาท เกินกว่าราคาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเคยจัดซื้อ ซึ่งเมื่อตรวจสอบลึกลงไปถึงคุณภาพของผ้าห่ม พบว่าบางรายใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเกิดการชำรุด และไม่สามารถใช้ได้อีก บางรายใช้มาเป็นเวลา 1 ปี เมื่อนำไปซักสีผ้าตก และเนื้อผ้ามีลักษณะเปื่อย ยุ่ย และบางรายที่ได้รับผ้าห่มมาแล้วไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากได้รับทราบว่าอากาศไม่หนาว จึงไม่ความจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งได้รับแจกมาแล้วหลายครั้งจากหน่วยงานอื่นจึงเก็บไว้ไม่ได้มีการนำมาใช้งาน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อนำผ้าห่มมาชั่งน้ำหนักพบว่ามีน้ำหนักไม่ถึง 1,100 กรัม บางคนได้รับผ้าห่มที่มีขนาดกว้างไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ระบุในรายละเอียดการจัดซื้อคือ ความกว้างไม่ถึง 180 เซนติเมตร อีกทั้งน้ำหนักไม่ถึง 1,100 กรัม ตามที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ โดยผู้มีรายชื่อรับการสงเคราะห์ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ยืนยันว่า ผ้าห่มที่นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นเป็น ผ้าห่มที่ได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ในปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้มียังข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า มีผ้าห่มในลักษณะเดียวกันได้มีการแจกจ่ายให้ชาวบ้านในปีงบประมาณ 2561 อีกด้วย

ด้าน พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.เปิดเผยว่า ในกรณีดังกล่าวมีประเด็นเป็นที่น่าสงสัยหลายประการ จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของคณะทำงานฯ และพบประเด็นตามที่คณะทำงานฯ ได้รายงานให้ทราบ โดยหลังจากนี้ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ ตรวจสอบลึกลงไปถึงรายละเอียดการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวในปีงบประมาณ 2561 ด้วย รวมถึงดำเนินการตรวจสอบการยื่นชำระภาษีของผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับศูนย์คุ้มครองฯ เพื่อเชื่อมโยงพฤติการณ์ต่างๆ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...