xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ท.ในฐานะเลขานุการแจงติดขัดประชุม คตช.เหตุมีการปรับปรุงองค์กรใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ป.ป.ท.แพร่เอกสารชี้แจงเฟซบุ๊กเลขาฯ คตช. กรณีระบุนานกว่า 8 เดือนแล้วที่ไม่มีการประชุม ชี้เพราะการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ใหม่ยังไม่ลงตัว ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ หากพร้อมจะกำหนดนัดประชุม คตช.โดยเร็ว

วันนี้ (25 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงว่า “จากกรณีการแชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยเปิดเผยว่า “นานกว่า 8 เดือนแล้วที่ไม่มีการประชุม “คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” (คตช.) นี่เป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้สังคมต้องตั้งคำถามว่า รัฐบาลยังเอาจริงเรื่องปราบคอร์รัปชันอยู่หรือเปล่า”

สำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. ขอเรียนชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ดังนี้ 1. โดยที่กรรมการ คตช.บางราย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงทำให้มีการเสนอว่าจะต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และนำรายชื่อเสนอ คสช.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. ในการดำเนินการที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่มีการประชุม คตช. แต่หัวหน้า คสช.ในฐานะประธาน คตช.ก็ได้มีการสั่งการให้กลไกการขับเคลื่อนการทำงานในระดับปฏิบัติ คือ คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพบก, กอ.รมน., สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ ศอตช.นั้นได้มีการประชุมและดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และได้มีการรายงานทั้งลายลักษณ์อักษรและรายงานด้วยวาจาให้หัวหน้า คสช.ในฐานะประธาน คตช.รับทราบมาโดยตลอด

อนึ่ง หากมีการปรับปรุงองค์ประกอบของ คตช.เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำเรียนประธาน คตช.เพื่อกำหนดนัดประชุม คตช.โดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอแนวทางเพื่อยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการขับเคลื่อนทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมากยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...