xs
xsm
sm
md
lg

สอบโกงคนไร้ที่พึ่งเพิ่ม 28 แห่ง งบฯ กว่า 103 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ป.ป.ท.ขยายผลสอบข้อเท็จจริงทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพิ่ม 28 แห่ง งบฯ รวมกว่า 103 ล้านบาท

สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท.ตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ครบ 76 ศูนย์ พบความผิดปกติ 67 จังหวัด และ ป.ป.ท.มีคำสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง 43 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 41 จังหวัด, นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง 189 ราย

ล่าสุด วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 13.30 น. พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม รวมจำนวน 28 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 103,816,600 บาท ประกอบด้วย 1. ศูนย์ปฏิบัติการคนไร้ที่พึ่งและขอทาน งบประมาณ 1,704,750 บาท 2. กองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งบประมาณ 656,850 บาท 3. ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 100,000 บาท 4. ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ฯ เพชรบุรี งบประมาณ 100,000 บาท 5. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ศรีสะเกษ งบประมาณ 700,000 บาท 6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี งบประมาณ 480,000 บาท 7. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เชียงใหม่ งบประมาณ 400,000 บาท 8. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง สระบุรี งบประมาณ 380,000 บาท 9. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 350,000 บาท

10. นิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์ งบประมาณ 11,030,000 บาท 11. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สงขลา งบประมาณ 10,530,000 บาท 12. นิคมสร้างตนเองเทพา สงขลา งบประมาณ 10,530,000 บาท 13. นิคมสร้างตนเองเบตง ยะลา งบประมาณ 10,270,000 บาท 14. นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง พังงา งบประมาณ 7,850,000 บาท 15. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ปัตตานี งบประมาณ 6,200,000 บาท 16. นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม สุรินทร์ งบประมาณ 5,537,000 บาท 17. นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อุบลราชธานี งบประมาณ 5,510,000 บาท 18. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม ลำปาง งบประมาณ 2,350,000 บาท 19. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พะเยา งบประมาณ 12,980,000 บาท 20. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง แพร่ งบประมาณ 5,950,000 บาท 21. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กำแพงเพชร งบประมาณ 3,380,000 บาท 22. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง เพชรบูรณ์ งบประมาณ 3,200,000 บาท 23. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ราชบุรี งบประมาณ 950,000 บาท 24. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พิษณุโลก งบประมาณ 740,000 บาท 25. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กาญจนบุรี งบประมาณ 688,000 บาท 26. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ลำพูน งบประมาณ 450,000 บาท 27. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อุทัยธานี งบประมาณ 450,000 บาท และ 28. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง เพชรบุรี งบประมาณ 350,000 บาท ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท.เพื่อจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...