xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหาร “เออีซี” เปิดโต๊ะแจงกระบวนการโอนหุ้น “ชูวงษ์” ถูกต้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ผู้บริหาร บ.หลักทรัพย์ “เออีซี” เปิดโต๊ะแจงกรณีโอนหุ้น “ชูวงษ์” ยันกระบวนการถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าตัวโทรศัพท์ยืนยันฝ่ายปฏิบัติการด้วยตนเอง ชี้ เป็นไปไม่ได้ที่เอกสารจะถูกแก้ไขจากจำนำเป็นการโอนหุ้น ย้ำดีลโอนหุ้นถือว่าสมบูรณ์ไม่โมฆะ เพียงแต่ถูกพนักงานสอบสวนอายัดไว้เท่านั้น

วันนี้ (30 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) นายอังกูร พิมพะกร กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท นายกษิดิส นุชตา ผู้บริหารสายงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบบริษัท ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงระบบการโอนหุ้นของบริษัท เออีซี กรณีที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้าน ที่มีการโอนหุ้นจำนวนเกือบ 300 ล้านบาท ก่อนที่จะเสียชีวิตปริศนา

นายธาดา กล่าวว่า สำหรับกรณีการโอนหุ้นของ นายชูวงษ์ นั้น ก่อนหน้านั้น นายชูวงษ์ ได้ให้พนักงานของบริษัท เออีซี นำใบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์มามอบให้กับ น.ส.อุรชา วชิระกุลฑล เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกจัดส่งให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งตรวจสอบลายมือชื่อเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือชื่อที่มีอยู่ในระบบซึ่งถูกต้องตรงกัน ก่อนจะมีการติดต่อกลับไปยังนายชูวงษ์อีกครั้งในวันที่ 5 มิ.ย.58 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ส่งใบคำขอให้บริษัทฯแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงไม่ได้ทำการโอนหุ้นให้ในวันนั้น ทั้งนี้ ในวันต่อมา นายชูวงษ์ ได้ทำการติดต่อกลับมายังบริษัท โดยการโทรศัพท์ผ่านทาง น.ส.อุรชา ก่อนจะโอนสายต่อมายังฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่ลูกค้าติดต่อมายังฝ่ายปฏิบัติการเองจากนั้นฝ่ายปฏิบัติการจึงได้ทำการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและบัญชีที่ประสงค์จะโอนหุ้นให้โดยได้รับการยืนยันความประสงค์ที่จะโอนหุ้นให้จริงและบัญชีที่โอนไปให้นั้นซึ่งเป็นบัญชีของ น.ส.ศรีธรา พรหมา ก็เป็นไปตามที่นายชูวงษ์ประสงค์จะโอนให้โดยให้เหตุผลว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน ทางฝ่ายปฏิบัติการจึงดำเนินการโอนหุ้นให้ตามความประสงค์และเป็นไปตามกระบวนการโอนหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

นายธาดา กล่าวต่อว่า ซึ่งภายหลังจากโอนหุ้นให้แล้วทางบริษัทได้จัดส่งใบยืนยันการโอนหุ้นให้แก่นายชูวงษ์ ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันโอนหุ้นอีกทั้งทุกสิ้นเดือนทางบริษัทก็จะทำการจัดส่ง Statement รายการหุ้นคงเหลือให้แก่นายชูวงษ์อีกเช่นกัน ทั้งนี้ หลังจากการโอนหุ้นนายชูวงษ์ได้สั่งขายหุ้นในบัญชีของตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกหลายรายการและบริษัทยังได้จัดส่งรายการหุ้นคงเหลือในบัญชีให้แก่นายชูวงษ์ผ่านทาง E-mail ตาม E-mail address ที่ให้ไว้กับทางบริษัท ซึ่งกระบวนการดังกล่าวแสดงว่ามีการรับรู้การโอนหุ้นและจำนวนหุ้นคงเหลือในบัญชีตลอดมา

ด้าน นายพิสิทธิ์ กล่าวสรุปขั้นตอนการดำเนินการโอนหุ้นของนายชูวงษ์ ว่า โดยเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 57 นายชูวงษ์ได้มาติดต่อที่บริษัทเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวม 2 บัญชีโดยแต่ละบัญชีประกอบด้วยบัญชี 2 ประเภท คือ แคชบาลานซ์ และแคชแอคเคาท์ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 57 นายชูวงษ์ ทำการโอนหุ้นหลักทรัพย์ 3 อย่างจากบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งมายังบัญชีของตนเองที่เปิดไว้ของบริษัท ประกอบด้วย หุ้น bbl จำนวน 5 หมื่นหุ้น cpn จำนวน 4 แสนหุ้น และ pttep จำนวน 6 แสนหุ้น ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 นายชูวงษ์ ได้โอนหลักทรัพย์ในบัญชีของตนเองไปยังบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบีซึ่งเป็นบัญชีของตนเองเช่นกัน

“เป็นไปไม่ได้ที่เอกสารจะมีการแก้ไขในถ้อยคำจากจำนำหุ้น เป็นโอนหุ้น
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เนื่องจากนายชูวงษ์ ได้เปิดบัญชีกับทางบริษัท 2 บัญชี
ซึ่งเป็นบัญชีแคชบาลานซ์ทั้งหมด ไม่ได้เป็นบัญชีเครดิตบาลานซ์” นายพิสิทธิ์ กล่าว

ขณะที่ นายอังกูร กล่าวว่า ในส่วนของระบบงานของบริษัทในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ระบบงานหลักที่เป็นหัวใจสำคัญตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วน ซึ่งมีระบบงานหลัก 4 ระบบงาน คือ ระบบงานการรับลูกค้า ระบบงานการซื้อขายหุ้นระบบงานการเก็บรักษาหุ้นของลูกค้าและระบบงานการเก็บรักษาเงินของลูกค้าโดยในแต่ละระบบงานก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่กำหนดให้บริษัท หรือพนักงานของบริษัท ดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างไร ซึ่งเป็นมาตรการที่หน่วยงานที่กำกับกับดูแลได้กำหนดมาอย่างรัดกุมดีแล้ว และทางบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ หลักสำคัญในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า คือ การดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการ ฝาก ถอน โอน ก็จะต้องได้รับคำสั่งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทต้องแบ่งแยกเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการกับทรัพย์สินลูกค้ากับเจ้าหน้าที่แนะนำการซื้อขายออกจากกันเป็นคนละชุดเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานคนละระบบงานกันและเป็นการสอบทานกัน จึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนกับหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า

นายอังกูร กล่าวอีกว่า ในส่วนหุ้นที่ นายชูวงษ์ ได้มีการทำธุรกรรมการโอนไปนั้น เบื้องต้นถือว่าเป็นการทำธุรกรรมโดยสมบูรณ์ ไม่มีผลเป็นโมฆะแต่อย่างไร เพียงแต่ว่าขณะนี้ผู้ที่ได้รับการโอนหุ้นนั้นไม่สามารถทำอะไรกับหุ้นได้ เนื่องจากพนักงานสอบสวนได้ทำการอายัดไว้ ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการเพิกถอนอายัดหุ้นได้เมื่อไหร่
 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...