xs
xsm
sm
md
lg

ยึดมั่นในความตั้งใจเดิม ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก โดย สี จิ้นผิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คำปราศรัยโดย ฯพณฯ สี จิ้นผิง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปก
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2022 ณ กรุงเทพฯ


ผู้แทนทางธุรกิจ สุภาพสตรี สภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาถึงกรุงเทพฯ ที่สวยงาม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปก

โลกมาอยู่ที่ทางแยกอีกครั้ง โลกจะไปทางไหน เอเชียแปซิฟิกจะทำอย่างไร พวกเราจำเป็นต้องให้คำตอบ

ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีหนึ่งในสามของทั่วโลก เศรษฐกิจคิดเป็น 60% และยอดมูลค่าการค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เป็นเขตพื้นที่การเติบโตที่มีพลวัตที่สุดของเศรษฐกิจโลก การพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกเอเชียแปซิฟิกได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอดีต จำเป็นต้องเปิดหน้าใหม่อันสดใสยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ปัจจุบัน สถานการณ์เอเชียแปซิฟิกมีความมั่นคงโดยภาพรวม ความร่วมมือภูมิภาคมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างสันติ ความร่วมแบบวิน-วินเป็นกระแสหลัก ในขณะเดียวกัน โลกกำลังเข้าสู่ระยะการแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์และการแปรผันของโครงสร้างเศรษฐกิจได้ซ้อนซับกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาและโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกมีความกดกันในการชะลอตัวและมีความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการถดถอย วิกฤตทางข้าวและธัญญาหาร พลังงานและหนี้สิน ได้ปรากฏตัวพร้อมเพรียงกัน มีประเทศจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น แนวคิดสงครามเย็น ลัทธิครองความเป็นใหญ่ ลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิอนุรักษนิยมได้กลับมาฟื้นตัวอีก พฤติกรรมที่บ่อนทำลายกฎระเบียบสากลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ หนุนหลังการปะทะกันในภูมิภาค ขัดขวางความร่วมมือในการพัฒนาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่หยุด เป็นความท้าทายต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียแปซิฟิก

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ย่อมจะได้รับบทเรียนให้กับอนาคต ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกได้ฉีดพลังอันใหญ่หลวงให้การพัฒนาของภูมิภาค ได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์นี้ล้ำค่ามาก ความตั้งใจเดิมต้องยึดมั่น และทะนุถนอมไว้

- พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่สันติ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยผ่านความยากลำบากของสงครามและความผันผวนแปรปรวน จนตกเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจ และเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของโลกสากล ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่า การเผชิญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนำมาแค่ภัยพิบัติ เป็นเพราะด้วยเหตุว่าได้หลุดพ้นจากสงครามเย็น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและย่อมจึงสามารถพัฒนาก้าวหน้าอย่างทันสมัย “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” จึงเกิดขึ้นได้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคน ไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอำนาจของประเทศใหญ่ ความมุ่งหวังที่สร้าง “สงครามเย็นใหม่” ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน ยุคสมัยก็ไม่อนุญาตแน่นอนเหมือนกัน

- พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเปิดกว้างและครอบคลุม
การเปิดกว้างและครอบคลุมเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันสร้างตลาดที่มีความบูรณภาพกัน ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเหนียวแน่นมากขึ้น อ้าแขนกอดโลกไว้อย่างแข็งขัน เปิดที่ว่างอันกว้างใหญ่ไพศาลให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การเอเปกยืนหยัดลัทธิภูมิภาคที่เปิดกว้าง หลักการที่หลากหลาย และไม่แบ่งแยก ได้สร้างโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคที่เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป็นเพราะเหตุที่ว่ามีวิสัยทัศน์แบบนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงสามารถจับโอกาสโลกาภิวัตน์ไว้ได้อย่างดี ผลักดันการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเดินอยู่ในแถวหน้าของยุคสมัย

การเปิดกว้างจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การปิดกั้นจะทำให้ล้าหลัง ขัดขวางจนทำลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มีมาตั้งนานแล้วของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ล่มสลาย ย่อมจะส่งผลให้ความร่วมมือเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ “ทางตัน”

- พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสมัครสมานสามัคคี
“ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพราะทุกประเทศจับมือฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกัน ตลอดกาลที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนหยัดเจตจำนงที่เป็นครอบครัวใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ฟันฝ่าความเสี่ยงและอันตรายนานัปการ เดินไปสู่ข้างหน้าท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเศรษฐกิจโลก และได้กำเนิดมาซึ่งเจตนารมณ์แห่งประชาคม และเป็นรากฐานที่หนาแน่นแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าสู่ระยะเวลาสำคัญในการฟื้นฟูหลังเกิดโรค COVID-19 เขตเศรษฐกิจต่างๆ ล้วนเผชิญหน้ากับอุปสรรคนานัปการ เช่น ห่วงโซ่อุปทานไม่เป็นระเบียบและสับสน ข้าว ธัญญาหาร และพลังงานขาดแคลน มีแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อ เป็นต้น พวกเราต้องกระชับความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลักดันให้เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

ภายในสถานการณ์ใหม่ พวกเราต้องเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของยุคสมัย ยืนหยัดในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดหน้าใหม่แห่งการพัฒนา ร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

ประการแรก ส่งเสริมรากฐานการพัฒนาที่สันติอย่างหนาแน่น พวกเราต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ สร้างวิสัยทัศน์แห่งความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีบูรณาภาพ มีความร่วมมือและยั่งยืน ร่วมกันคัดค้านแนวคิดสงครามเย็น และการปฏิปักษ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มประเทศต่างๆ สร้างโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเอเชียแปซิฟิก และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิก

ประการที่สอง ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พวกเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องส่งเสริมชีวิตความป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ คำนึงถึงความต้องการของผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาความห่างทางรายได้ สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง เขตเศรษฐกิจต่างๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่พัฒนาแล้วต้องแสดงบทบาทในเชิงบวก สนับสนุนเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนอันใหม่ที่สมัครสมานสามัคคี เสมอภาค สมดุล และเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ประการที่สาม สร้างโครงสร้างอันเปิดกว้างที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบขององค์การเอเปก ผลักดันกระบวนการของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปก ต้องเข้าร่วมการปฏิรูปขององค์การการค้าโลกอย่างรอบด้านและลึ้กซึ้ง ต้องผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน สร้างเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง

ประการที่สี่ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องใช้แผนสีเขียวความเชื่อมโยงขององค์การเอเปกเป็นการชี้นำ ผลักดันให้มีการเชื่อมต่อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนอย่างมีระเบียบ ประเทศจีนจะผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทุกฝ่ายอย่างแข็งขัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของเอเชียแปซิฟิกที่มีคุณภาพสูง

ประการที่ห้า สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มั่นคงและราบรื่น พวกเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเศรษฐกิจ ยืนหยัดหลักการตลาด ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรี พิทักษ์รักษาระบอบของการบริการการผลิตและอุปทานของสินค้าต่างๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานของเอเชียแปซิฟิกที่สะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต้องร่วมกันคัดค้านลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม คัดค้านการกระทำที่ทำให้ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้ากลายเป็นประเด็นการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวกับอาวุธ

ประการที่หก ต้องผลักดันเศษรฐกิจให้อัปเกรดและยกระดับคุณภาพสูงขึ้น พวกเราต้องคล้อยตามการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรอบใหม่ เร่งดำเนินนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและกฏกติกา บ่มเพาะเศรษกิจใหม่ ธุรกิจใหม่และโมเดลพาณิชย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจพัฒนาแบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ต้องยืนหยัดการพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ สร้างอุตสาหกรรมสีเขียวและการเงินสีเขียว เร่งก่อสร้างโครงสร้างความร่วมมือแบบสีเขียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าของโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

การพัฒนาของประเทศจีนได้รับผลดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ใช้การพัฒนาของตนเองตอบรับและนำความผาสุกให้แก่ภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของจีนและของเอเชียแปซิฟิกได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และผสมผสานกันอย่างลึกซึ้ง ประเทศจีนได้กลายเป็นคู่ค้าหลักของเขตเศรษฐกิจจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นจุดสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้ จีนจะยืนหยัดในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแน่นอน สร้างผลประโยชน์มากขึ้นให้กับความมั่นคงและความเจริญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งได้จัดทำแผนการโดยภาพรวมสำหรับการพัฒนาของประเทศในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยเน้นย้ำการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างรอบด้าน

จนถึงปัจจุบันนี้ จำนวนของประเทศอุตสาหกรรมของโลกนี้มีไม่เกิน 30 ประเทศ โดยมีประชากรไม่เกินหนึ่งพันล้านคน ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน บรรลุความทันสมัยนั้น จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษยชาติ การพัฒนาที่ดีของสังคมและเศรษฐกิจจีน ย่อมรณรงค์รวมพลังของประชากรจำนวนมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน เราจะยึดหมั่นแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีจำนวนเกินแปดร้อยล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า ผลักดันให้ตลาดที่มีปริมาณอันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นักปราชญ์จีนโบราณเคยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศเริ่มจากการทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ร่ำรวย ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนและสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน ตอนนี้ต้องผลักดันให้ประชาชนทั้งหมดมีชีวิตที่ร่ำรวยพร้อมเพรียงกัน ความร่ำรวยร่วมกันของประเทศจีน คือการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม ทำให้เกิดความร่ำรวยโดยรวมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าถึงประชาชนทั่วไป ยืนหยัดในการบูรณาการระหว่างตลาดและรัฐบาล ระหว่างประสิทธิภาพและความยุติธรรม แบ่งเค้กการพัฒนาอย่างเหมาะสมสมดุล ขณะที่ทำเค้กให้ใหญ่ขึ้น สร้างโครงสร้างแบ่งบันผลิตผลในรูปคล้ายมะกอก ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาโลก ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล ประเทศจีนกำลังปฏิบัติข้อริเริ่มดังกล่าวกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศจำนวนมากกว่า 100 แห่งอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้การประชุมระดับสูงในการพัฒนาของโลกที่จัดขึ้นในปีนี้เกิดผลที่เป็นจริง ประเทศจีนพร้อมที่จะเพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากรให้กับความร่วมมือการพัฒนาของทั่วโลก และจะจับมือกับฝ่ายต่างๆ ในการสร้างประชาคมการพัฒนาของโลก

ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อตึกอาคารสูงได้ยืนผงาดขึ้นบนแผ่นดินของจีน จิตวิญญาณของประชาชาติจีนก็ต้องยืนผงาดขึ้นเหมือนกัน พวกเราจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทรัพย์สิน และจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนมีของกินของใช้ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนมีความรู้ มารยาทและอารยธรรม พวกเรายินดีส่งเสริมวิสัยทัศน์อารยธรรมที่เสมอภาค เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เจรจาและพูดคุยกัน และปรองดอง ขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งเสริมค่านิยมของมวลมนุษย์ที่สันติภาพ การพัฒนา เที่ยงธรรม ยุติธรรม ประชาธิปไตยและอิสระเสรี โดยใช้การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมข้ามผ่านความปิดกั้นทางอารยธรรม ใช้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางอารยธรรมข้ามผ่านการขัดกันทางอารยธรรม ใช้การอยู่ร่วมกันทางอารยธรรมข้ามผ่านการเอาเปรียบทางอารยธรรม เพื่อสร้างพลังให้อารยธรรมโลกพัฒนาอย่างสมดุล แข็งขัน และเป็นมิตรกับทุกฝ่าย

ความทันสมัยแบบจีนจำเป็นต้องยึดมั่นเส้นทางที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบต่อพวกเราตนเอง ยังเป็นความรับผิดชอบต่อทั่วโลกอีกด้วย เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวคิดน้ำใสภูเขาเขียวก็คือภูเขาทองภูเขาเงิน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแบบสีเขียว พยายามสร้างประเทศจีนอันสวยงามที่มีฟ้าใส ดินเขียว และน้ำสะอาด

ประเทศจีนได้ตั้งเป้าหมายที่ว่าจะพยายามปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงระดับสูงสุดก่อนปี ค.ศ.2030 และบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนก่อนปี ค.ศ.2060 ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนให้ไว้กับประชาคมโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ลดความเข้มข้นของพลังงานรวดเร็จที่สุดในโลก ได้บรรลุเป้าหมายที่ว่าลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอน 40% ถึง 45% ในปี ค.ศ.2020 โดยเกินโควตา ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสะสมไว้เป็นจำนวนห้าพันแปดร้อยล้านตัน ประเทศจีนได้สร้างตลาดคาร์บอนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หวังว่าทุกฝ่ายจะกระชับความร่วมมือ เดินบนเส้นทางพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างแน่วแน่ ร่วมกันสร้างประชาคมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

สิ่งที่ประชาชนชาวจีนปรารถนาที่จะเห็นที่สุดคือสันติภาพและเสถียรภาพ เดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวจีน พวกเรามุ่งมั่นยืนอยู่ข้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เชิดชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และอำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แสวงหาการพัฒนาของตนเองในขณะที่พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก ในขณะเดียวกัน ใช้การพัฒนาของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลกให้ดีขึ้นอีกด้วย

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

ตลอดกาลที่ผ่านมานี้ วงการธุรกิจเอเชียแปซิฟิกเป็นพลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีคนกล่าวว่า นักธุรกิจเป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายในระยะสั้น ก็เป็นผู้มองโลกในแง่ดีในระยะยาว หากชอบอยู่สบายโดยไม่ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้น ธุรกิจก็ไม่สามารถทำได้ดี

หากไม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและความคิดหลักแหลม ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกัน หวังว่าเพื่อนมิตรต่างๆ ในวงการธุรกิจจะประยุกต์ใช้จิตวิญญาณของนักธุรกิจให้ดี ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมอยู่ในการปฏิรูปเปิดประเทศของจีน และการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน สร้างคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

ขอบคุณครับ