xs
xsm
sm
md
lg

APEC2022

MEA ปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับการประชุม APEC 2022 ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการ ย้ำระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคงตลอดการจัดงาน
MEA ปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับการประชุม APEC 2022 ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการ ย้ำระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคงตลอดการจัดงาน
MEA ปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การประชุม APEC 2022 Thailand หลังสิ้นสุดการประชุมฯ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมารวมระยะเวลา 6 วัน (14-19 พ.ย. 65) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าปกติ
MEA เสริมศักยภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า APEC 2022 Thailand ด้วย UPS และ Generator พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.
MEA เสริมศักยภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า APEC 2022 Thailand ด้วย UPS และ Generator พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.
นายวิสันต์ ทรัพย์ศิริสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น ที่ผ่านมา MEA ได้วางโครงสร้าง
"หนิง-ศรัยฉัตร จีระแพทย์" ย้อนอดีตเล่าเรื่องความภูมิใจได้เป็นพิธีกรงาน APEC อีกครั้ง
"หนิง-ศรัยฉัตร จีระแพทย์" ย้อนอดีตเล่าเรื่องความภูมิใจได้เป็นพิธีกรงาน APEC อีกครั้ง
จัดว่าเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะเวทีไหน รายการอะไร หนิง-ศรัยฉัตร จีระแพทย์ (กุญชร ณ อยุธยา) ก็เอาอยู่! ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการเอ็มซีมาร่วม 20 ปี เรียกว่าผ่านมาหมด! แต่ความภูมิใจหนึ่งที่จำไม่ลืมและถือเป็นเกี