xs
xsm
sm
md
lg

บวท.สรุปศึกษาการบิน Seaplane ธ.ค.นี้ หารือ กพท.กำหนดมาตรฐาน ล่าสุดเอกชน 2 รายยื่นขอใบรับรองแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บวท.เร่งศึกษาบริการอากาศยานทางทะเล หรือ Seaplane คาดสรุปชงคมนาคม ธ.ค. 66 พร้อมร่วมหารือ กพท.กำหนดกฎเกณฑ์การบิน-สนามบินน้ำ ล่าสุดมีเอกชน 2 รายยื่นขอใบรับรองกับ กพท. คือ Thai Seaplane จำกัด และบริษัท SIAM Seaplane จำกัด

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ บวท.ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการควบคุมอากาศยานทางทะเล (Seaplane) เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว และช่วยลดความแออัดภายในสนามบินหลักของประเทศ ซึ่ง บวท.ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการควบคุมอากาศยานทางทะเล (Seaplane) เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รวมทั้งวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง วางแผนเส้นทาง และประเมินโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูล และคำแนะนำประกอบการศึกษา โดยจะนำผลการศึกษานำเสนอให้กระทรวงคมนาคมทราบภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้

ทั้งนี้ บวท.มีความพร้อมในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ สำหรับอากาศยานทางทะเล (Seaplane) ตามที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนประสงค์ที่จะเปิดให้บริการในทุกพื้นที่ทางทะเล โดยจะเป็นการให้บริการจราจรทางอากาศในรูปแบบการปฏิบัติการบินด้วยกฎการบินทัศนวิสัย หรือ Visual Flight Rule (VFR) ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศของ บวท.ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ห้วงอากาศหลังจากอากาศยานบินขึ้นจากพื้นน้ำ ไปจนกระทั่งก่อนที่อากาศยานจะร่อนลงสู่พื้นน้ำ


สำหรับในบางพื้นที่ห่างไกลในทะเล บวท.ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน ว่ามีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการให้บริการครอบคลุมอย่างเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมทางด้านเทคนิคอย่างไร เพื่อสามารถรองรับการให้บริการอย่างปลอดภัยต่อไปได้

ด้านการอนุญาตให้ทำการบินอากาศยานทางทะเล สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของประเทศ กำลังเร่งดำเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบินน้ำ (Water Aerodrome) หรือที่ขึ้น-ลงชั่วคราวทางน้ำ โดยจำเป็นต้องหารือร่วมกับ หน่วยงานอนุญาตภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้พื้นที่ขึ้น/ลงทางน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กพท.จะได้ร่วมหารือเพื่อออกกฎระเบียบดังกล่าวต่อไป

ในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ยื่นขอใบรับรองกับทาง กพท.เพื่อให้บริการ Seaplane ในขณะนี้มีจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท Thai Seaplane จำกัด และ บริษัท SIAM Seaplane จำกัด ซึ่งทั้ง 2 รายมีอากาศยาน Seaplane และนักบินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะพร้อมให้บริการ โดยได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแผนทางธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบได้ทันที หากได้รับอนุญาตจาก กพท.และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันเครื่องบินทางทะเลเป็นเครื่องบินที่สามารถบินขึ้น/ลงในน้ำได้ และยังสามารถขึ้น/ลงจอดบนสนามบินปกติได้อีกด้วย หรือที่เรียกว่าเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งได้รับความนิยมมากทั่วโลก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ เนื่องจากใช้เวลาการเดินทางน้อยกว่าทางเรือปกติมาก ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ที่จะช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น