xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เคาะรูปแบบปรับปรุงจุดตัด"แยกปะทิว-แยกท่าแซะ"ผุดสร้างทางลอดและสะพานข้ามแยก แก้รถติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทล.สัมมนาครั้งที่ 2 สรุปผลคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงจุดตัดทางแยกปะทิว-แยกท่าแซะ ใช้ทางลอดแยกและสะพานข้ามแยก ค่าก่อสร้างไม่สูง ใช้เวลาก่อสร้างน้อย เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมภาคกลางสู่ภาคใต้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงจุดตัดทางแยกปะทิว-แยกท่าแซะ เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน และแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป พร้อมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นวิตกกังวล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการฯ จากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม


สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับของโครงการฯ ที่สอดคล้องกับหลักวิศวกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อประขาชนน้อยที่สุด โดยนำมาวิเคราะห์และประเมินรูปแบบทางแยกที่เหมาะสม ได้แก่

รูปแบบที่ 1 แยกประทิว (ทางลอด + สัญญาณไฟจราจร) แยกท่าแซะ (สะพานข้ามแยก + สัญญาณไฟจราจร)
รูปแบบที่ 2 แยกประทิว (ทางลอด + สัญญาณไฟจราจร) แยกท่าแซะ (สะพานข้ามแยก + การจัดจราจรในรูปแบบวงเวียน)
รูปแบบที่ 3 แยกประทิว (ทางลอด + สัญญาณไฟจราจร) แยกท่าแซะ (ทางลอด + สัญญาณไฟจราจร)
รูปแบบที่ 4 แยกปะทิว (ทางลอด + สัญญาณไฟจราจร) แยกท่าแซะ (ทางลอด + การจัดจราจรในรูปแบบวงเวียน)
รูปแบบที่ 5 แยกปะทิว (ทางลอด + สัญญาณไฟจราจร) แยกท่าแซะ (ปิดทางแยก + เพิ่ม U-TURN หัว-ท้าย)


ซึ่งจากผลการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ สรุปว่า รูปแบบที่ 1 แยกปะทิว (ทางลอดแยกและการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร) แยกท่าแซะ (สะพานข้ามแยกและการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร) ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรในทิศทางทางหลวงหมายเลข 4 ได้สะดวกไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจร ทำให้การจราจรค่อนข้างคล่องตัวในระดับปานกลาง มีค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาอยู่ในระดับปานกลาง และมีระยะเวลาก่อสร้างค่อนข้างน้อย


สำหรับโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงจุดตัดทางแยกปะทิว-แยกท่าแซะ มีพื้นที่โครงการฯ อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงกิโลเมตรที่ 464+000 ถึงกิโลเมตรที่ 466+000 หรือช่วงแยกปะทิว-แยกท่าแซะ ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอีกด้วย


ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น