xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะ 2 โปรเจกต์ ทอท.ร่วมทุนเอกชนกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท "บริการภาคพื้น-คลังสินค้า" รายที่ 3 สุวรรณภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.ไฟเขียว ทอท.เปิด PPP ร่วมลงทุนเอกชน ประกอบการรายที่ 3 โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และโครงการให้บริการคลังสินค้า “สุวรรณภูมิ” มูลค่ารวมกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท สัมปทาน 25 ปี คาดประกาศเชิญชวน มิ.ย. 66 นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มี.ค. 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) ดำเนินโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 3 และโครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 3 ตามหลักการที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือบอร์ด PPP ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ กรณีที่ ทอท.มีความจำเป็นในการดำเนินการทั้ง 2 โครงการ เนื่องด้วย ทอท. ได้วิเคราะห์สภาพการให้บริการทั้งลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ และคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วพบว่า ระดับการให้บริการของผู้ประกอบการปัจจุบันใกล้เต็มขีดความสามารถและจะไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอเมื่อปริมาณเที่ยวบินกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ภายในปี 2567

ปัจจุบัน ทอท.ได้ให้สิทธิการประกอบกิจการในส่วนของบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ แก่ผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อายุสัญญาสิ้นสุดสัญญาปี 2583 และบริษัท กรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ท เซอร์วิส จำกัด อายุสัญญาสิ้นสุดสัญญาปี 2569 ส่วนการให้บริการผู้โดยสาร มีผู้ประกอบการ 3 ราย ได้แก่ บริษัทการบินไทยฯ อายุสิ้นสุดสัญญาปี 2583 บริษัทกรุงเทพเวิลด์ไวด์ และบริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิส (ไทยแลนด์) ซึ่ง 2 รายหลังนี้สิ้นสุดสัญญาเมื่อปี 2564 แต่ ทอท. ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการชั่วคราวอยู่

ส่วนการให้บริการคลังสินค้า มีผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ บริษัท การบินไทยฯ อายุสัญญาสิ้นสุดสัญญาปี 2583 และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด อายุสัญญาสิ้นสุดสัญญาปี 2569

นอกจากนี้ ด้วยสถานะของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการ ประกอบกับระยะเวลาการให้สิทธิประกอบกิจการของบริษัท เวิลด์ไวด์ และบริษัท ดับบลิวเอฟ ใกล้ถึงกำหนดสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2569 อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการให้บริการ ไม่สามารถสรรหาผู้ให้บริการ รายที่ 3 ทั้งในกรณีของบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ และบริการคลังสินค้า

@ ลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น 2.77 หมื่นล้านบาทคาดเปิดบริการ มี.ค. 2569

สำหรับโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นฯ เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนจะใช้รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการและกำกับดูแลติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของเอกชน ส่วนเอกชนมีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการให้บริการตามมาตรฐาน บริหารจัดการโครงการตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ ทอท.กำหนด สำหรับเงินลงทุนตามโครงการจะมาจากเอกชนทั้งหมด จำนวน 29,390.76 ล้านบาท แยกเป็นค่าลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ 1,608.76 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา 27,782.01 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี มีขอบเขตการดำเนินงาน ในกลุ่มบริการหลักของผู้ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น เช่น บริการอุปกรณ์สนับสนุนอากาศยาน การขนถ่ายเคลื่อนย้ายกระเป๋า สัมภาระ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ และกลุ่มบริการอื่นๆ

ทอท.มีแผนดำเนินงานในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2566 ประกาศเชิญชวนเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน, เดือน เม.ย.-พ.ค. 2567 คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอของเอกชน, เดือน ก.พ. 2568 ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน, เดือน มี.ค. 2568-ก.พ. 2569 ออกแบบและก่อสร้าง และเริ่มเปิดให้บริการในเดือน มี.ค. 2569

ส่วนโครงการให้บริการคลังสินค้าฯ เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐรับผิดชอบในการจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินการของเอกชน ส่วนเอกชนมีหน้าที่จัดหาเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ บำรุงรักษา บริหารจัดการโครงการคลังสินค้าตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ ทอท.กำหนด เงินลงทุนตามโครงการมาจากเอกชนทั้งหมด 37,914.56 ล้านบาท แยกเป็น ค่าลงทุนในสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์และระบบ รวม 1,318.38 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา 36,596.18 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 25 ปี ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้า คลังสินค้าขาออก คลังสินค้าถ่ายลำ สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าเร่งด่วนและสินค้าอีคอมเมิร์ซ

มีแผนดำเนินงานตามโครงการในเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2566 ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนและร่างสัญญาร่วมลงทุน, เดือนเม.ย.-พ.ค. 2567 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาข้อเสนอของเอกชน, เดือนก.พ. 2568 ลงนามสัญญาร่วมลงทุน, เดือนมี.ค. 2568-ก.พ. 2570 ออกแบบและก่อสร้าง และเริ่มเปิดให้บริการในเดือน มี.ค. 2570 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น