xs
xsm
sm
md
lg

เสริมความรู้ผู้นำ “Road to Data Driven Organization” ไขความลับหนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หนังสือเล่มใหม่จาก ดร.แป้ง อสมา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดตัวหนังสือ “Road to Data Driven Organization” ไขความลับหนทางสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อน หนังสือเล่มใหม่ จาก ดร.แป้ง อสมา กุลวานิชไชยนันท์ CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data โดย ดร.แป้ง เป็นประธานเปิดงานเสวนาภายในงานเปิดตัวหนังสือ "Road to Data-Driven Organization หนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” ณ SE-ED Book Center สาขาเซ็นทรัลบางนา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีสื่อมวลชนเข้าร่วมเก็บภาพและสัมภาษณ์ รวมถึงผู้ติดตามหนังสือของ ดร.แป้ง ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ทั้งกลุ่มผู้อ่านที่สนใจหนังสือของ ดร.แป้ง จากหนังสือชุดซีรีส์ Big Data ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงจาก ดร.แป้งแล้ว ยังมีของที่ระลึกสุด Exclusive มอบแก่ผู้ร่วมงานทุกคนอีกด้วย


ดร.อสมาเผยถึงแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ว่า เกิดจากประสบการณ์ที่สามารถดำเนินโครงการ Data Driven Transformation จนประสบความสำเร็จ และพบว่าหลายครั้งที่ลูกค้าไม่สามารถวาง Roadmap ได้ หรือลูกค้าบางรายไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารข้อมูล และสนใจแต่เพียงการขึ้น Dashboard ทั้งๆ ที่ข้อมูลเบื้องหลังไม่ได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อย เป็นที่มาของผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาทั้งความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์หน้างานของ ดร.แป้ง ร้อยเรียงเป็นหนังสือ เพื่อกระจายองค์ความรู้ให้ได้กว้างมากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยให้แต่ละองค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์และเข้าใจสถานะขององค์กรในการเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ


ดร.อสมากล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ผู้อ่านควรซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน คือ ผู้บริหารองค์กรทุกคน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง คล้ายๆ กับทรัพยากรบุคคล แต่ละองค์กรก็จะต้องมีแผนก HR มีระบบ HRM ซึ่งแตกต่างกันที่ขนาดขององค์กร เช่นเดียวกับทุกองค์กรที่มีการเก็บ และใช้ข้อมูล เพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยทั้งสิ้น ซึ่งหนังสือที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงแบบแยกส่วนกัน เป็นจิ๊กซอว์ที่ไม่ทราบว่าจะประกอบร่างอย่างไร เช่น หนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล หนังสือเกี่ยวกับการวางระบบ Database, หนังสือเกี่ยวกับ Digital Transformation เป็นต้น


ซึ่งแต่ละเล่มก็อาจจะลงรายละเอียดแบบเจาะลึกในด้านใดด้านหนึ่ง ในขณะที่หนังสือเล่มนี้ จะนำเรื่องราวในทุกๆ ด้านมาเรียงร้อยต่อกันเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นภาพใหญ่ เพื่อใช้เป็นการวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลของประชาชนคนไทยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ หรือมิติในด้านการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรภาครัฐได้เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว และสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดต่อไปได้ในที่สุด


ดร.อสมายังได้ยกตัวอย่างองค์กรที่ได้เข้าไปร่วมพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีของ วอริกซ์ สปอร์ต เป็นการดำเนินโครงการ Data-Driven Transformation ที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบแนวทางในการวางมาตรฐานข้อมูลในองค์กร การบริหารข้อมูล การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ จนกระทั่งการนำข้อมูลมาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้ให้องค์กร


สุดท้าย ดร.อสมาฝากถึงผู้อ่านด้วยว่า “เราอาจจะคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือแปล ก็อยากให้เปิดใจให้กับหนังสือเล่มนี้ ที่เขียนโดยคนไทย ที่คลุกคลีกับปัญหาวัฒนธรรมการจัดเก็บและใช้ข้อมูลในองค์กรไทย โดยหวังให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยได้มากขึ้น หากเรามองว่า “ข้อมูล” เป็นสินทรัพย์ เรากำลังจะเสียสินทรัพย์นั้นไปอย่างไร้คุณค่าโดยที่เราไม่รู้ตัว ยิ่งไปกว่านั้น คนที่เห็นประโยชน์ของสินทรัพย์นี้ เขาก็พยายามเข้ามาหาประโยชน์จากความไม่รู้ของเรา ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะช่วยกันเพื่อให้องค์กรของเรา ประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แป้งหวังว่าผู้บริหารองค์กรทุกท่านจะเปิดใจให้กับหนังสือเล่มนี้ และนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปพัฒนาองค์กรของท่านให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสูงที่สุดค่ะ”
กำลังโหลดความคิดเห็น