xs
xsm
sm
md
lg

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ย้ำ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูล เพิ่มศักยภาพ-พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ย้ำ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูล เพื่อศักยภาพและการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.แป้ง-อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ผู้เขียนหนังสือ “ROAD TO DATA-DRIVEN ORGANIZATIONS” หนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในฐานะผู้เขียนหนังสือขายดี ‘Big Data Series’ และผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘Big Data’ กล่าวในงานเปิดตัวหนังสือ “ROAD TO DATA-DRIVEN ORGANIZATIONS” หนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้นำด้านหนังสือและแหล่งความรู้ ได้ร่วมกับ บริษัทคอราไลน์ จำกัด จัดงานในครั้งนี้ ว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เพียงแต่บริษัทเอกชนทั่วไปเท่านั้น แต่รวมไปถึงระดับประเทศอย่างองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งถ้าภาครัฐให้ความสำคัญในเรื่องนี้และลงมือทำอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงคุณภาพชีวิตและที่สำคัญเรื่องธรรมภิบาลของประเทศจะได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่า เรื่อง Data การใช้ข้อมูลไม่ใช่เรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้ข้อมูลและการบริหารข้อมูล ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารภาครัฐและเอกชน

หนังสือ “ROAD TO DATA-DRIVEN ORGANIZATIONS” หนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ประกอบไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Data ที่เป็นประโยชน์เพื่อสามารถวางแนวทางการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างแท้จริง มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือซีเอ็ด และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ www.se-ed.com
กำลังโหลดความคิดเห็น