xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ Hitachi ศึกษาเทคโนฯ-ระบบอัจฉริยะในโครงการนิคมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอ็กโก กรุ๊ป เซ็นเอ็มโอยูกลุ่มบริษัท Hitachi ศึกษาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง เพื่อพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว รองรับความต้องการลูกค้าอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คาดเริ่มก่อสร้างกลางปี 66

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Hitachi Energy (Thailand) Limited ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ “Accelerated Digital Transformation: DX Study” ในนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่เหมาะสมในนิคมอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงนำผลการศึกษาไปต่อยอดในโครงการพัฒนาอื่นๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป ตามความเหมาะสม

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ที่ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 621 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial Estate) ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งประเภท S-Curve และ New S-Curve โดยมี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตด้วยหุ่นยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์


“เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในทุกด้าน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมธุรกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่ การรองรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบิน และ Data Center เป็นต้น ตลอดจนใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้ารองรับความต้องการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” นายเทพรัตน์กล่าว

นายแอนดรูว์ แฮมมิลตัน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Digital Transformation Consulting & Marketing บริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. กล่าวว่า “Hitachi Asia (Thailand) และ Hitachi Energy (Thailand) ลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง เพื่อเป็นกรอบในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้มีความอัจฉริยะและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภท S-Curve ของประเทศไทยในพื้นที่ EEC ต่อไป

ปัจจุบันโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยองอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2566 ขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแสดงความสนใจในการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น