xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เตรียม 4 ประเด็นต่อสู้คดี "โฮปเวลล์" ปลดค่าโง่ 2.4 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” เตรียมงัด 4 ประเด็นเดินหน้าต่อสู้คดีค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาท ชี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรื้อคดี เปิดโอกาสให้คมนาคม-รฟท.ได้นำข้อเท็จจริงต่อสู้ มั่นใจจะได้รับความยุติธรรม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 81-83/2565 ในคดีคำร้องที่ 394-396/2564ระหว่างกระทรวงคมนาคมผู้ร้องที่ 1และการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ร้องที่ 2กับบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย)จำกัดผู้คัดค้าน โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไว้พิจารณา

ทั้งนี้ ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไม่จบ และถือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ดำเนินการต่อสู้คดีกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งกระทรวงคมนาคมและ รฟท.จะร่วมกันต่อสู้ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. เรื่องอายุความ ซึ่งการกำหนดให้เริ่มนับอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการคือตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 44 ผิดไปจาก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ที่บัญญัติว่าให้เริ่มนับระยะเวลาอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ “รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี” ถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

2. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3. การจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 4. การลงนามในสัญญา ผู้ลงนามในสัญญาไม่ใช่บริษัทที่ได้รับสัมปทาน

“จากคำสั่งดังกล่าว ต้องขอบพระคุณคณะผู้พิพากษาและศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การต่อสู้มหากาพย์คดีโฮปเวลล์ ที่ส่อให้ภาครัฐต้องเสียค่าโง่มูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้านบาทนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภค.) ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 ที่ออกมาระบุว่า “ยุคนี้จะไม่มีค่าโง่”

กระทรวงคมนาคม และ รฟท.ได้มอบหมายให้นายนิติธร ล้ำเหลือ เป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจยื่นหลักฐานใหม่ต่อศาลปกครองขอรื้อคดี โดยอ้างว่า พบว่าบริษัทโฮปเวลล์เป็นบริษัทต่างด้าวจดทะเบียนไม่ถูกต้อง แต่ก็ถูกตีตกโดยศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้อง ทำให้คดีถึงที่สุด และนำไปสู่การที่กระทรวงคมนาคม และ รฟท.ยี่นคำร้องนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำร้องที่ขอให้วินิจฉัยว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดนำมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดครั้งดังกล่าว ที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย คือไม่ได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ ไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้หรือไม่

รวมทั้งการกำหนดให้เริ่มนับอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการคือตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 ซึ่งผิดไปจาก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ที่บัญญัติว่าให้เริ่มนับระยะเวลาอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ “รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนมติหรือการกระทำดังกล่าว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น