xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปค.สูงสุดยืนไม่รับคำฟ้อง "รัชนันท์" ขอถอนมติส.ว.ตีตกนั่งตุลาการศาลปค.สูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลปค.สูงสุดยืนไม่รับคำฟ้อง "รัชนันท์" อดีตทูตฟินแลนด์ขอเพิกถอนมติส.ว.ที่ไม่เห็นชอบนั่งตุลาการศาลปค.สูงสุด ชี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา

วันนี้ ( 4 มี.ค.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องที่นายรัชนันท์ ธนานันท์ อดีตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ยื่นฟ้องวุฒิสภากรณีขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ที่ไม่ให้ความเห็นชอบให้นายรัชนันท์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยเห็นว่า แม้การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดของวุฒิสภาตามมาตรา 15 วรรคสาม พ.ร.บจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 จะไม่ใช่การกระทำทางนิติบัญญัติ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายตุลาการก็ตาม แต่การที่วุฒิสภาใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดของวุฒิสภาจึงมีลักษณะเป็นการกระทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การกระทำทางนิติบัญญัติ การที่วุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจึงไม่ใช่การกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542
ดังนั้นคดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง( 1 )ของกฎหมายเดียวกัน ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลฯจึงไม่อาจรับคำฟ้องของนายรัชนันท์ไว้พิจารณาพิพากษาได้


กำลังโหลดความคิดเห็น