xs
xsm
sm
md
lg

เคพีไอมอบห้องสมุดมีชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สานต่อโครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อมเพื่ออนาคตเด็กไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือเคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ (ตรงกลางแถวหน้าสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ามอบห้องสมุดมีชีวิตพร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มูลค่า 400,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ทั้งหมด 120 ทุน มูลค่า 360,000 บาท โครงการ “เคพีไอ...ก้าวที่พร้อมเพื่ออนาคตเด็กไทย” ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และครั้งนี้ถือเป็นโรงเรียนที่ 10 ในการเข้าปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ถือเป็นนโยบายสำคัญของ เคพีไอ ที่มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น