xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. รับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท PCS ระดมทุนช่วยเหลือ นศ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.สวนดุสิต รับมอบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัท PCS Security and Facility Services Limited

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท PCS Security and Facility Services Limited โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Alvin Liew Voon Siong (Chief Financial Office) เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสมทบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท

โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบเงินทุนการศึกษา นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์กับองค์กรภายนอก และเป็นสถานที่ ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย ณ ห้องลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กำลังโหลดความคิดเห็น