xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” หารือทูตตุรกีพร้อมร่วมมือพิจารณาข้อตกลงพาณิชยนาวี-สิทธิการบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีชวนลงทุนในไทย พร้อมพิจารณาความตกลงด้านพาณิชยนาวีและสิทธิการบินระหว่างประเทศ ด้านนักลงทุนตุรกีสนใจด้าน New S-curve ในอีอีซี

วันที่ 8 พ.ย. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ให้ H.E. Mrs. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกันด้านการคมนาคมขนส่ง และบทบาทคมนาคมขนส่งของไทยที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ การกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ EEC ของประเทศไทย โดยการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้งการขยายเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 เพื่อเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การบูรณาการระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟทั่วประเทศ (Motorway and Railway Master Plan : MR-MAP) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Landbridge ชุมพร-ระนอง) การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ซึ่งจะเปิดรับการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาระบบรางของประเทศไทยทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่

โดยได้เชิญชวนให้นักลงทุนตุรกีที่สนใจมาร่วมลงทุนในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ทั้งนี้ สาธารณรัฐตุรกีมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคม เพื่อพัฒนาระบบขนส่งในประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยตุรกีมีที่ตั้งด้านยุทธศาสตร์เชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป และได้นำเสนอประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีความสำคัญของตุรกี ซึ่งตุรกีมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในด้านดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการก่อสร้างต่างๆ ของไทย และได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของไทย เพื่อนักลงทุนตุรกีสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ สาธารณรัฐตุรกีได้ให้ความสนใจการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ความร่วมมือด้านพาณิชยนาวี และการขนส่งทางอากาศระหว่างไทย-ตุรกี

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยและตุรกียังอยู่ระหว่างพิจารณาความตกลงด้านพาณิชยนาวีและสิทธิการบินระหว่างประเทศ เพื่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐตุรกีต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น