xs
xsm
sm
md
lg

อนุทิน เยือนสำนักงานหัวเว่ย หวังเสริมความร่วมมือดันไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘อนุทิน’ เยือน หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) พร้อมเข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับนายเคน หู ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนแก่ประเทศไทย หวังเสริมสร้างความร่วมมือกับหัวเว่ยทางด้านสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเยือนบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของหัวเว่ยประเทศไทย พร้อมทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันทันสมัย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี 5G, คลาวด์, AR/VR, ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS และดิจิทัลพาวเวอร์

จากนั้น นายอนุทินได้เข้าประชุมออนไลน์กับนายเคน หู ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ซึ่งผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ยังประกอบด้วย ดร. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร. สมศักดิ์ อรรคศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายเจย์ เฉิน รองประธานบริษัทหัวเว่ยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุทิน กล่าวว่า ภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่า มิตรในยามยากคือมิตรแท้ ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คณะทำงานหัวเว่ยในประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

“หัวเว่ยไม่เพียงสร้างมูลค่าทางธุรกิจมหาศาลแก่ประเทศไทย แต่ยังประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี 5G จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงด้านสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงไป และจะช่วยให้ก้าวข้ามข้อจำกัดทางเทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขแบบดั้งเดิม และหวังว่า จะเสริมสร้างความร่วมมือกับหัวเว่ยในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ระบบสาธารณสุข 5G ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคมนาคมขนส่ง เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยต่อไป"


ทั้งนี้ ภาคสาธารณสุขถือเป็นเรื่องสำคัญของยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และเป็นหนึ่งในด้านสำคัญที่หัวเว่ยร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบ 5G ด้วยโซลูชั่นต่าง ๆ เช่น โครงการรถยนต์ไร้คนขับระบบ 5G การตรวจวินิจฉัยโรคด้วย AI และโทรเวชกรรมระบบ 5G หัวเว่ยมีส่วนช่วยป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีระบบ 5G ซึ่งจะช่วยเสริมสมดุลการพัฒนาทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขทั้งในเมืองและชนบท และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคสาธารณสุขของประเทศไทย


นายเคน หู ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย กล่าวเสริมว่า ประเทศไทย นับได้ว่าเป็นตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ความท้าทายจากเรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้รัฐบาลไทยได้ใช้นโยบายและมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมาหัวเว่ยได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย และโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งเพื่อค้นคว้าและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล ส่วนการพัฒนาในอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเป็นเสาหลักที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการกลับสู่สภาพปกติของประเทศไทยหลังเหตุการณ์โรคระบาด

“ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 5G ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางในด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยระดับนานาชาติ โดยมีหัวเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมสาธารณสุขของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอาเซียน”


กำลังโหลดความคิดเห็น