xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จตลอดสายแล้ว! ถนน 4 เลน “บ้านนาไคร้-คำชะอี” 115.6 กม. เชื่อมระเบียง ศก.กาฬสินธุ์-มุกดาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทล.ขยาย 4 เลนถนนแนวใหม่ ทล.12 สายกาฬสินธุ์-บรรจบ ทล.12 (บ้านนาไคร้)-อ.คำชะอี มุกดาหาร ระยะทาง 115.6 กม. เสร็จตลอดสายแล้ว เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หนุนการค้าชายแดน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 แนวใหม่ สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)-อ.คำชะอี ระยะทางประมาณ 115.6 กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,881 ล้านบาท เสร็จแล้ว

โดยเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) กับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเดินทางในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกรมทางหลวงได้ออกแบบ ให้มีแนวทางที่เหมาะสมและเป็นการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยแบ่งโครงการก่อสร้างเป็น 5 ตอน ดังนี้

1. สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 1 ตอน ลำน้ำพาน-บ.หลุบ ระยะทางประมาณ 7.867 กิโลเมตร

2. สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 35.722 กิโลเมตร

3. สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 35.714 กิโลเมตร

4. สาย บ.นาไคร้-อ.หนองสูง ระยะทางประมาณ 16.6 กิโลเมตร

5. สาย อ.หนองสูง-อ.คำชะอี ระยะทางประมาณ 19.708 กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ เป็นทางหลวงแนวใหม่ เขตทางกว้าง 60 เมตร (ส่วนใหญ่) ก่อสร้างตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (AC) ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 12.1 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และงานไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 5,881 ล้านบาท

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ขนส่งตามแนวตะวันออกและตะวันตกกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแนวเส้นทางเดิมบางช่วงเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อจำกัดของสภาพพื้นที่และชุมชนในการขยายทางหลวง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนเครือข่ายทางหลวง ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การบริการ การขนส่ง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพเมียนมา ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กำลังโหลดความคิดเห็น