xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียน-จีนเร่งอัปเกรด FTA ร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ตกลงเร่งเดินหน้าเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม ขยายความร่วมมือเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีให้ทันสมัย พร้อมร่วมมือการค้า การลงทุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 เผยยังได้แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ 2 ฝ่าย

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ทำหน้าที่หัวหน้าผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นการเร่งเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม และด้านการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) และร่วมกันจัดทำการศึกษา (Joint Feasibility Study) ในสาขาความร่วมมือต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งตนในฐานะผู้ประสานงานของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนได้กล่าวย้ำว่าการศึกษาต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนให้มีความทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก

โดยทั้งสองฝ่ายยังยืนยันความสำคัญของการกระชับความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในส่วนของไทย ได้ให้ข้อมูลนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนที่มีความใกล้ชิดกันในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของกันและกัน โดยได้ออกแถลงการณ์ร่วม เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายในการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เช่น การจัดตั้งกลไกหารือสำหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ MSMEs ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง ACFTA ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนหารือถึงการสนับสนุนของจีนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) ครั้งที่ 18 ในเดือน ก.ย. 2564 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนด้วย

สำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะเผชิญกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยในส่วนของไทย การค้าระหว่างไทยกับจีนในช่วง 7 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 59,029 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.6% โดยไทยส่งออกไปจีนมูลค่า 21,760 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ และยางพารา เป็นต้น และนำเข้าจากจีน 37,269 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น สินค้าประเภทเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น