xs
xsm
sm
md
lg

สนค.ชี้เป้าผลิตสินค้าสีเขียว เน้นย่อยสลาย ใช้ซ้ำ ประหยัดพลังงาน รับความต้องการพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สนค.เผยทั่วโลกให้ความสำคัญต่อ “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” รับกระแสการปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดขยะพลาสติก แนะผู้ผลิตเดินหน้า เพิ่มโอกาสในการค้าขาย ชี้เป้าผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย ใช้ซ้ำได้ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ประหยัดพลังงาน บ้านประหยัดพลังงาน กำลังเติบโตสูง พร้อมจัดสัมมนาชี้โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ 2-3 ก.ย.นี้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ติดตามทิศทางการผลิตและความต้องการสินค้าของตลาดโลก ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยพบว่าขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการ “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้คนเริ่มเห็นผลกระทบจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้การบริโภคทรัพยากรต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะ ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในน้ำและดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ผลิตภายใต้หลักการ 4R ได้แก่ Reduce (การลดปริมาณของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Repair (การซ่อมแซม) กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาข้างต้นได้ เพราะไม่เพียงเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เท่านั้น แต่ยังต้องเกิดจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้วย

โดยผลิตภัณฑ์สีเขียวที่กำลังเป็นที่ต้องการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลกที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ โดยไม่ทิ้งมลพิษหรือสารเคมี รวมถึงถุงที่ผลิตจากมันสำปะหลังที่ใช้แทนถุงพลาสติกได้เป็นอย่างดี 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า กระบอกน้ำ แก้วน้ำแบบพกพา และกล่องข้าว ซึ่งตอบโจทย์ด้านการลดใช้พลาสติก รวมไปถึงกล่องโฟม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และ 3. รูปแบบอื่นๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) รถยนต์ Hybrid อาคาร บ้าน ที่พักอาศัย ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ออกแบบให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือออกแบบให้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เพื่อประหยัดไฟ เป็นต้น

นายภูสิตกล่าวว่า นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อช่วยลดขยะและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีแนวโน้มใหม่ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้ายังควรให้ความสำคัญต่อประเด็นความโปร่งใสในการผลิต และการลงทุนในงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีความยั่งยืนมากขึ้น ในขณะที่ยังสามารถทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการบริโภคและอุปโภคสินค้าได้เหมือนเดิม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดปริมาณขยะ ลดการบริโภคเกินความจำเป็น รวมทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บและขนส่ง และใช้บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยต่อสินค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการทั้งในไทยและอาเซียน เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนค.มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อ “The Future for Sustainable Eco-Packaging” (Webinar) ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่จะนำมาพูดคุย ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปรับใช้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกมากขึ้น เช่น โอกาสและความท้าทายในตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และห่วงโซ่การผลิตของโลก เป็นต้น

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยงานชั้นนำ เช่น Mr. Jarred Neubronner Senior Research Analyst, Euromonitor International), ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ รองประธาน ฝ่ายพัฒนาการตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), คุณจิรพัฒน์ ฐานสันโดษ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, Mr. Karan Chechi Research Director, TechSci Research โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.fsecopack.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.นลนีย์ จันทะกูฏ โทรศัพท์ 09-0319-0369 หรือ nonlanee.fin@gmail.com


กำลังโหลดความคิดเห็น...