xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เพิ่มเงื่อนไขใช้เงินกองทุนส่งออกช่วยบุคคลที่มีแววโต รายย่อย หนุนสินค้า BCG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” สั่งการเพิ่มเงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือบุคคลธรรมดาที่มีอนาคตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเพิ่มเงื่อนไขการส่งเสริมยุค New Normal พร้อมเร่งหนุนสินค้าและบริการในกลุ่ม BCG Economy ย้ำต่อไปต้องให้โอกาสรายย่อย รายจิ๋ว ออกไปเปิดตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม “บุคคลธรรมดาที่มีอนาคตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เข้าไปในรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายประเภทของผู้ประกอบการที่กองทุนฯ ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขการส่งเสริมในยุค New Normal เข้าไปในเป้าประสงค์ของกองทุนฯ ด้วย

ทั้งนี้ ได้เพิ่มการช่วยเหลือกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็น BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมกะเทรนด์โลก เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และยังเป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ได้สั่งการที่ประชุมเรื่องนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้แก่ภาคการผลิตฐานราก ทั้ง SME และ Micro SME ว่ากองทุนฯ จะต้องจัดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ โดยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย และรายเล็ก ให้ได้ไปเปิดตลาดในต่างประเทศ โดยจะต้องมีจำนวนผู้ประกอบการขนาดข้างต้นได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรเงินโดยกองทุนฯ อย่างน้อย 10-15% ซึ่งจะติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...