xs
xsm
sm
md
lg

เปิดใช้แล้ว! สะพานข้ามทางรถไฟ “บ้านปากน้ำปราณบุรี” แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทเปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงจุดตัดถนนสาย ปข.1019 บ้านปากน้ำปราณบุรี ช่วยลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย
ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มีจุดสิ้นสุดโครงการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 กม.ที่ 1+150 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาว 280 เมตร ความกว้าง 10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 870 เมตร มีทางกลับรถบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง โดยมีทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการอีกด้วย ใช้งบประมาณก่อสร้าง 113.019 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม

ทช.จึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของ รฟท.ที่ได้กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมากจะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์ โดยเป็นการก่อสร้างทางข้ามต่างระดับจำนวน 42 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 33 แห่ง ในส่วนของทางข้ามหรือจุดตัดระดับดินจำนวน 111 แห่ง ขณะนี้ ทช.ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น