xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จแล้ว! ทางต่างระดับหัวหินข้าม ทล.37 แก้รถติด ลดอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างทางต่างระดับข้ามถนน ทล.37 เชื่อมระหว่างถนนสาย ปข.2052 กับถนนสาย ปข.2057 อ.หัวหิน เสร็จสมบูรณ์แล้ว แก้รถติด และอุบัติเหตุสี่แยก หนุนท่องเที่ยว ขนส่งสินค้าสะดวก

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.071 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว

โดยสะพานข้ามฯ มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้งสองข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพานขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีจุดกลับรถทั้งสองข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในปัจจุบันบนถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กำลังโหลดความคิดเห็น