xs
xsm
sm
md
lg

“โคลเวอร์ เพาเวอร์” ยื่นไฟลิ่งจ่อเข้าตลาดหุ้น ระดมทุนขยายผลิตไฟฟ้า 180 MW ในปี 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โคลเวอร์ เพาเวอร์ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.เพื่อระดมทุนใช้ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าปี 66 มีกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 180 เมกะวัตต์ จากสิ้นปีนี้คาดว่ามีกำลังผลิตเพิ่มเป็น 85 เมกะวัตต์

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมการออกแบบครบวงจร เปิดเผยแผนการดำเนินงานบริษัทว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ภายหลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวนรวม 85 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2564 จากปัจจุบันมีกำลังผลิตรวม 26.2 เมกะวัตต์ และเพิ่มเป็นกว่า 180 เมกะวัตต์ภายในปี 2566 จากปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 26.2 เมกะวัตต์

บริษัทฯ มีประสบการณ์พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า รวมถึงมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมออกแบบ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC) มากว่า 15 ปี ทำให้มีความได้เปรียบในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทเติบโตได้รวดเร็วจึงมองโอกาสการเข้าซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็สนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

CV ดำเนินธุรกิจตามเมกะเทรนด์ ตามทิศทางการพัฒนาพลังงานทั่วโลกที่มุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในทุกภาคส่วน ตามแผน PDP2018 Revision 1 ที่มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2580 จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากเอกชนจำนวน 18,696 เมกะวัตต์

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์ หากคิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 16.69 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล CV อ.วังชิ้น จ.แพร่ กำลังผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้า CPL อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กำลังการผลิตติดตั้ง 4.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าชีวมวล RTB อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะ CPX อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร กำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ กำลังการผลิตประมาณ 150 ตันต่อวัน และโครงการโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าซื้อกิจการ 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในต่างประเทศ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 40.0 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบริษัทยังเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องด้วยสำหรับ

ธุรกิจด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC) มุ่งเน้นให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะและชีวภาพ และงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน และงานโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่งานด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (EPC) แบบครบวงจร ให้แก่โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทและลูกค้าทั่วไปมากกว่า 14 โครงการ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) ให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทั่วไป


กำลังโหลดความคิดเห็น